En positiv trend i tiden er at media i stadig økende grad fokuserer på trening som medisin. Også innen legestanden ser det ut til å være økt fokus på dette. Det er jamen på tide. Jeg hører stadig eksempler der pasienter som egentlig trenger å komme i bedre form i stedet får resept på medisiner. Noen ganger er det helt unødvendig, andre ganger kan det være snakk om både/og. Og, det er vel slutt på den tiden da noen betviler at økt fysisk aktivitet er av det bedre for de aller fleste mennesker.

Men det er definitivt ikke slutt på tiden der mange leger unngår å foreslå fysisk aktivitet som del av medisineringen...fortsatt er det mest opp til hver og en av oss.

Senest i september så jeg en artikkel på www.osloby.no  (Aftenposten) der professor Roald Bahr ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole sier:  -Det er lettere for legen å gi deg en resept på piller enn på trening. Som pasient bør du få et valg.

Les hele saken på osloby.no her: Legene bør foreskrive trening

Bahr er redaktør av Aktivitetshåndboken som ble gitt ut av Helsedirektoratet i 2009.

Fire år etter lanseringen har ikke Helsedirektoratet oversikt over hvordan oppslagsverket brukes blant målgruppen leger og fysioterapeuter.

Det var etter modell fra Sverige at Aktivitetshåndboken ble laget. Bakgrunnen for boken var studier som viste at norske leger ikke kunne nok om trening ved behandling av blant annet folkesykdommer, hjerte- og karsykdom og diabetes 2.

– Legene kunne for lite. Intensjonen var at Aktivitetshåndboken skulle konkurrere med den blå legemiddelhåndboka. Hvis du har et blodtrykk som er i grenseland, fortjener du å bli stilt overfor et reelt valg mellom piller og en aktiv livsstil, sier Bahr.
 

Mona Kjeldsberg om fastleger.jpg«Exercise is medicine!»

Nettopp dette med trening som alternativ til blodtrykksmedisiner kunne ultraløper Leif Abrahamsen fortelle om på et kurs på legeforeningens Primærmedisinske uke i januar. Leif var tung og i dårlig form og blodtrykket var for høyt. Han sa nei takk til medisinene og begynte å trene. Han kom i god form, blodtrykket normaliserte seg uten medisiner, han er nå 3-4 år senere en av landets mest aktive ultraløpere.

Det var forøvrig en annen lege, ultraløper Mona Kjeldsberg, som holdt kurset som er omtalt i Tidsskrift for den norske legeforening. Kondis.no har omtalt dette tidligere:

Kondis.no 16. januar 2015 Fastlegene må veilede pasienter til å bli mer fysisk aktive
«Exercise is medicine!»
– Fastlegene må i større grad veilede pasienter til å bli mer fysisk aktive, sier Mona Kjeldsberg. For første gang kunne leger melde seg på fysisk aktivitet som tellende kurs under Primærmedisinske uke (Den norske Legeforening).
– Målet med kurset er å motivere helsepersonell til å bruke fysisk aktivitet i behandlingen, og i felleskap finne løsninger til hvordan dette kan gjøres i praksis, sier initiativtaker og kursleder Mona Kjeldsberg. Også helsesekretærer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter deltok på kurset.