(Foto: Stein Arne Negård)

Løpere i ly for den kalde vinden før start.

Kartet som ble benyttet var Veldre Sag i målestokk 1:7500 og med ekvidistanse 2,5m. Løpsområdet var kupert skogsterreng med hogstflater og noe innslag av tettere vegetasjon. Ellers skogsveger, stier og skiløypetraséer.

Veldre sag ligger på 500 moh. og løpsterrenget litt høyere. Med mange skiløypetraséer, sykkelstier og høy lyng ble det tungt for flere. Den kalde vinden før og etter løpet gjorde at de sommerkledde søkte ly. Ute i skogen var det grei temperatur når løperne orienterte seg fram i sine løyper. I alt stilte litt over 100 løpere til start.

Neste linje klar til start.

Løypelengder:

Løype                Poster                Lengde
D 1,5                   7                           1,3 km
H 1,5                   7                           1,5 km
D 2,5                   11                         2,4 km
H 2,5                   12                         2,4 km
D 3,5                   14                         3,3 km
H 3,5                   15                         3,4 km
D/H 4,5               14                         4,5 km
D/H 5,5               19                         5,4 km

Løypevinnere

Best i den lengste løypa var Bjørn Solbergseter og Nina Smestad da Stine Kirkevik sin tidtakerbrikke ikke fungerte. I den nest lengste løypa var det Tom Røise og Anne Marit Bordal som var raskest.

Tom Røise var raskest på H 4,5 km.

Neste uke er det bedrifts-o-løp tirsdag 11. juni fra Lillemoen skole i Heradsbygd.

Terminlista for 2024

Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget med resultater og påmelding til neste løp

Betaling av startkontingenten med Vipps.

Løperne venter spent på sin starttid.

“Passiv oppvarming” i ly for vinden.

Det siste minuttet før start benyttes til å studere kartet.

Anne Marit Bordal syntes det var godt å få på treningsjakka etter løpet.

Stine Kirkevik sjekket tiden sin på klokken siden EKT-brikken hadde sluttet virke.