Kø på start med et minutt mellom løperne.  (Foto: Stein Arne Negård)

Det var en varm og fin kveld i Mosjømarka med samlingsplass helt inntil Mosjøen ved Mosjøkoia. Her fikk løperne testet seg i fin furuskog, store tunge myrer, en del stier med en del bjørkepollen i lufta. I alt stilte ca. 135  løpere til start.

Det er en del myr i Mosjømarka fikk løperne erfare. (Foto: Stein Arne Negård)

Kart:

Mosjømarka utgitt i 2023. Målestokk 1:10000 for de to lengste løypene og 1:7500 for de øvrige. Ekvidistansen var 5 meter.

Løpsområde: 

Løpsområdet er stort sett av god løpbarhet med innslag av furuskog, hogstområder og noen myrer. Området har en god del stier og lite kupering.

Vanlige løypelengder:  

Løype                  Poster                 Lengde
D 1,5                   7                           1,7 km
H 1,5                   7                           1,7 km
D 2,5                   9                           2,6 km
H 2,5                   9                           2,5 km
D 3,5                   10                         3,6 km
H 3,5                   10                         3,6 km
D/H 4,5               11                         4,6 km
D/H 5,5               13                         5,6 km

Kveldens sekretariat. (Foto: Stein Arne Negård)

De beste

Sigurd Dælhi, som var nest best på langløypa, er klar til start. (Foto: Stein Arne Negård)

De beste for kvelden i den lengste løypa var Stine Kirkevik og Bjørn Solbergseter. I den nest lengste løypa var det Anne Marit Bordal og Bjørn Sørum som var raskest.

Stine Kirkevik som var best blant damene i langløypa. (Foto: Stein Arne Negård)

Bjørn Sørum og Mona Lome hadde en duell i 4,5 km løypa. (Foto: Stein Arne Negård)

Anne Marit Bordal var best i D 4,5 km. (Foto: Stein Arne Negård)

Neste uke er det bedrifts-o-løp på onsdag fra Hol barnehage i Furuberget.

Terminlista for 2024

Resultater, påmelding til neste løp på  Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget