De siste årene før "dvalen" gikk Veldremila delvis på bane og delvis på veger langs Brumunda. Med oppgraderingen av anlegget på Sveum, ble det naturlig at det arrangeres et rent baneløp over litt lengre distanse. Til tross for litt mangelfull annonsering, var 24 deltakere på plass da Veldremila var på banen igjen lørdag ettermiddag. Når arrangementet neste år kommer med i terminlistene, er det godt håp om å trekke enda flere. 10 000 m på bane er det jo ikke så mange ganger en får mulighet til å løpe her i distriktet.
 
Veldre-mila lørdag 4. oktober 2003:
Herrer:
1. Bjørn Høiby Næroset IL 35.24
2. Frank Tore Berntsen Veldre Friidrett 36.06
3. Erik Tvedt Veldre Friidrett 36.29
4. Roger Olsen Ring 36.55
5. Arve Gjermundshaug Furnes IF 37.02
6. Birger Helstad Veldre Friidrett 37.58
7. Hans Tore Riibe Norsk Tipping 38.36
8. Dag Vegard Lund 38.50
9. Torbjørn Bonkerud Veldre Ski 39.07
10. Bjørn Tvedt Veldre Friidrett 39.26
11. Einar Behrns Veldre Friidrett 39.34
12. Viggo Tollefsen Veldre Friidrett 41.04
13. Arild Brennodden K.A.Rasmussen 41.33
14. Tor Arne Leberg Veldre Friidrett 42.48
15. Terje Mikkelsen Furnes IF 42.50
16. Werner Kahdemann Veldre Friidrett 42.52
17. Helge Viken Veldre Friidrett 45.00
18. Kjetil Kristiansen GK-94 47.22
19. Ola Lombnæs 47.51
20. Per Rosenlund Veldre Friidrett 48.25
21. Stein Sletten Nybygda 57.01
 
Damer:
1. Hilde G Pedersen FIK Orion 38.55
2. Oddbjørg Haakensveen Veldre Friidrett 46.28
3. Guro Ø Lombnæs FIK Ren-Eng 47.50