Figuren over har vi kalt naturloven «Alt med måte» rett og slett fordi den gitte sammenhengen i kurven viser seg å gjelde i de fleste sammenhenger i livet. Enkelt sagt sier kurven: Gjør du lite ut av en aktivitet, blir det også heller minimalt resultat eller utbytte. (innsats punkt a gir minimalt utbytte, punkt 1, resultat som fortjent) Vi befinner oss i det slappe, sløvende området.

En brukbar innsats, punkt b, gir et brukbart utbytte punkt 2, resultat som forventet og fortjent. Vi befinner oss i et passe stimulerende område.

Det fins et optimal punkt der du får optimalt igjen for innsatsen. God (optimal) innsats og utbytte optimalt, punkt 3, dette er ofte et resultat som er for godt til å være sant og også vanskelig å forstå. Du er ivrig og pliktoppfyllende, men du har evnen til ikke å overdrive. Vi er i et optimalt stimulerende område.

Les hele artikkelen her