Hentet fra arrangør Velledalen IL sin nettside:
 

Neste år er det 40 år sidan Fjellsæterrunden vart eit fellesarrangement mellom SIL, HIL, IIL og VIL. Med berre 28 løparar i konkurranseklassa i ein god snøvinter, kan ein trygt slå fast at rennet «skrantar». Men all honnør til dei som var der, som løpar eller funksjonær. Vi har ikkje granska feltet, men alt tyder på at årets renn hadde minst like mange funsjonærar som løparar.

 

Dei ti beste uansett klasse:

1.       Dan Børge Saure, Bjørke IL, 1.20.40 (31-35 år)

2.       Johnny Riise, Hovdebygda IL, 1.20.45 (41-45 år)

3.       Runar Gretland, Hovdebygda IL, 1.22.34 (36-40 år)

4.       Jon Kåre Løvoll, Eidsdal IL, 1.24.07 (46-50 år)

5.       Matias Lied, Liabygda IL, 1.24.08 (G 18 år)

6.       Arve Haugland, Follestaddalen IL, 1.25.30 (36-40 år)

7.       Stig Arne Vassbotn, Volda T&IL, 1.25.31 (56-60 år)

8.       Bjørn Ole Vassbotn, Volda T&IL, 1.25.32 (51-55 år)

9.       Svein Arne Nakken, Velledalen IL, 1.25.54 (51-55 år)

10.   Ola Andreas Hauge, Volda T&IL, 1.28.47 ( (51-55 år)

11.   Odd Jarle Døving, Emblem IL, 1.32.09 (61-65 år)
 

Andre frå Sykkylven:

1.35.43: Terje Aurdal, Velledalen IL (61-65 år)

1.37.15: Fridtjof Fredriksen, Sykkylven IL (51-55 år)

1.38.21: Jan Egil Årnes, Sykkylven IL (61-65)

1.43.33: Berth Wilhelmsen, Sykkylven IL (70+)

1.43.41: Øystein Vikingsen Fauske, klubblaus,

1.47.27: Robert Sogge, Velledalen IL, (41-45)

1.55.04: Marianne Fløttum, klubblaus (36-40) – beste og einaste kvinne over full distanse.