I følge en undersøkelse fra Junipher Rersearch vil treningsteknologien en bærer på seg fortsette å være den største gruppen de tre neste årene.

Smartklokker ("Smartwches") vil selge noe mindre de neste tre årene. Rundt 110 millioner vil bruke fitness wearable på slutten av 2019 mot 130 millioner som vil bruke smartklokker.

Den nye undersøkelsen: Future Health & Fitness Wearables: Business Models, Forecasts & Vendor Share 2016-2020 viser også at skillelinjene mellom de forskjellige kategoriene er iferd med å viskes ut. Fitness Wearables begynner også å komme med ringefunksjoner og og andre funksjoner som en finner på smartklokker.
 
En nylig undersøkelse: Juniper Research Consumer Wearables Survey fant også ut at treningsenheter er de mest populære wearables fordi de er billigere og har mer opplagte bruksområder enn smartklokkene for øyeblikket.

Digitale klær nyttig hjelpemiddel for den profesjonelle idretten
Undersøkelsen pekte også på hvordan bruken av wearables  nå blir tatt mer og mer i bruk i den profesjonelle idretten, som også  har størst markedsandel av klær hvor  en kan lese av fysisk trening. Over tid regner Juniper med at en vil bruke slik bærbar teknologi for å måle fysiske egenskaper hos idrettsutøverne og man kan også kunne bruke informasjonen når det skal inngås kontrakt med utøvere.

Helsetjenesteenheter: Stort potensiale, begrenset bruk så langt
Forskningen viste også  at mens fremtidige elektroniske helsetjenester vil øke bruken av bærbar teknologi, vil prisen på enhetene og avhengighet av smarttelefoner holde dem tilbake fra full bruk av universelle helsesystemer.

Ved å registrere seg eller logge inn kan en laste ned hele undersøkelsen her.