Kondis' lokale deltaker-statistikk viser en liten nedgang for de etablerte løpene i Hedmark i 2018 som hadde sammenlikningsgrunnlag i 2017. Summerer vi imidlertid opp alle terminfestede mosjonsløp inkludert  karuseller og stafetter som har blitt arrangert begge årene, er det imidlertid om en liten økning på nærmere 100 starter. Det skyldes at det ble flere løp å velge mellom med H3 Hamar Hok Maraton som det største med 170 deltakere i premiereåret. Også Brumunddaløpet (tidl.Fønixløpet) og Trysil 1132 Motbakkeløpet var tilbake på terminlista med god oppslutning i 2018. I tillegg var Gå-joggens vintertlbud tilbake i 2017-18 etter en sesong "i dvale".

Foruten Hamarløpet hadde også KM i terrengløp for hedmak og Oppland i Moelv en betydelig nedgang i deltakelsen. HA-løpsfestival og BDO-Mila på Hamar mistet flest deltakere fra 2016 til 2017, men var de to løpene med største økning igjen fra 2017 til 2018. Det svinger fra år til år og når vi kun sammenlikner med forrige utgave. 

For sammlikningens skyld gjelder alle tall i statistikken fullførte løpere i aktive klasser, inkl. rangert trimklasse med tidtaking. Tilsvarende tall for deltakelse inkl. mosjonsklasser og barneløp viser en nedgang på 5 %, en tendens som vi så også i fjor.

Nedenfor følger utviklingen for i alt 31 løpsarrangement i Hedmark som er blitt arrangert begge de to siste årene med linker til kondis.no sine oppdaterte og unike samlesider for Hedmark. For løpskarusellenes del er det gjennomsnittstall som er brukt. Statistikken er således utarbeidet på grunnlag av 80 enkeltløp. For Snøkutens del er det tallene for 2015-16 og 2016-17 som er sammenliknet. 
 

Deltakerutvikling for løp i Hedmark i 2017 - 2018:

 
 
 
 
 
 
 
Løp
Kommune
Distanser
2017
2018
Diff.
%
Stor-Elvdal
2,5 - 9,5
21
22
1
4,8
Eidskog
6,0 - 10,7
140
158
18
12,9
Tynset
3,8
86
81
-5
-5,8
Hamar
10
238
278
40
16,8
Våler
4,5
26
25
-1
-3,8
Engerdal
3,2
27
5
-22
-81,5
Kongsvinger
1,8
25
26
1
4,0
Sør-Odal
12
50
30
-20
-40,0
Tolga
5,0 - 10,0 - 20,0
62
77
15
24,2
Engerdal
10,0 - 21,1
99
95
-4
-4,0
Våler
0,8
48
50
2
4,2
Trysil
10,0
13
15
2
15,4
Åsnes
0,8 - 10,0
14
14
0
0,0
Hamar m.fl.
2,0 - 10,0
34
25
-9
-26,5
Stange
17,5
219
281
62
28,3
Hamar
10,0
373
300
-73
-19,6
Hamar
1,585 - 6,720
149
140
-9
-6,0
Os
10,0 - 17,0
42
39
-3
-7,1
Stange
2,2- 5,5 - 10,0
44
56
12
27,3
Ringsaker
0,8 - 1,5 - 3,0
231
181
-50
-21,6
Kongsvinger
3,0 - 10,0
33
33
0
0,0
Kongsvinger
4,2 - 21,1 - 42,2
209
197
-12
-5,7
Eidskog
5,0 - 8,5
65
61
-4
-6,2
Ringsaker
6,6
80
90
10
12,5
Folldal
11,0
37
31
-6
-16,2
Nord-Odal
9,2
33
21
-12
-36,4
Våler
5,0 - 11,0
43
37
-6
-14,0
Kongsvinger
5,0 - 10,0
103
77
-26
-25,2
Ringsaker
10,0 - 21,5
146
144
-2
-1,4
Trysil
6,0 - 13,0
222
217
-5
-2,3
Ringsaker
10,0
35
42
7
20,0
 
 
 
 
 
 
 
Antall deltakere
 
 
2947
2848
-99
-3,4
Antall løp
 
 
31
31
31
 
Gjennomsnitt
 
 
95
92
-3
-3,4

Sorterer vi alle løp, inkl. stafetter og karuseller med aktive klasser etter størrelse, er altså Hamarløpet forsatt Hedmarks største løpasrrangement fulgt av HA-løpsfestival og BDO-Mila. Her følger rankeringen av de 80 registrerte løpene på terminlista for Hedmark med tilgjengelige resultatlister i 2018: 
 

"Løpstoppen" i Hedmark 2018: 

         
Rank Løp Kommune Distanser Aktive
1 Hamarløpet Hamar 10,0 300
2 HA-løpsfestival Stange 1-17,5 281
3 BDO-Mila Hamar 10 278
4 Trysilrypa Trysil 6,0 - 13,0 217
5 Kongsvinger Maraton          Kongsvinger 4,2 - 21,1 - 42,2 197
6 KM i terrengløp      Ringsaker 0,8 - 1,5 - 3,0 181
7 H3 Hamar Hoka Maraton Hamar 10,0 - 21,1  170
8 Baksjøløpet Eidskog 6,0 - 10,7 158
9 Sjusjøløpet Ringsaker 10,0 - 21,5 144
10 Hamarstafetten   Hamar 1,585 - 6,720 140
11 Trysil 1132 Motbakkeløp Trysil 5,5 97
12 Femundløpet      Engerdal 10,0 - 21,1 95
13 Brumunddaløpet Ringsaker 5,0 - 10,0 93
14 Lundehøgda Opp Ringsaker 6,6 90
15 Beteberget Opp Tynset 3,8 81
16 Egebergs Minneløp Tolga 5,0 - 10,0 - 20,0 77
17 Sentrumsgateløpet Kongsvinger 5,0 - 10,0 77
18 Krystallmarsjen      Eidskog 5,0 - 8,5 61
19 Ilsengløpet Stange 2,2- 5,5 - 10,0 56
20 Gjerdrumsbakken opp Våler 0,8 50
21 Kongsvingerkarusellen 2. løp - Liermoen Kongsvinger 4,0 48
22 Gå-Joggen 4. løp - Norsk Tipping Hamar 2,0 - 5,0 46
23 Gå-Joggen 2. løp - Hamar Post BIL    Hamar 2,5 - 5,0 42
24 Kongsvingerkarusellen 1. løp - Bruløpet Kongsvinger 5,0 42
25 Kongsvingerkarusellen 3. løp - Kolemoen Kongsvinger 4,2 42
26 Kongsvingerkarusellen 5. løp - Bæreia Rundt Kongsvinger 8,0 42
27 Veldremila Ringsaker 10,0 42
28 Gå-Joggen 1. løp - Jernbanen BIL   Hamar 2,0 - 4,0 40
29 Hummelfjelldilten      Os 10,0 - 17,0 39
30 Gå-Joggen 3. løp - Nortura BIL    Ringsaker 2,0 - 4,0 37
31 Risberget Rundt      Våler 5,0 - 11,0 37
32 Kongsvingerkarusellen 8. løp - Rafjellet Opp Kongsvinger 5,0 33
33 Gå-Joggen 10. løp - Fønix   Ringsaker 2,7 - 5,0 31
34 Malmvegen Minneløp   Folldal 11,0 31
35 Dølisjøen rundt Sør-Odal 12 30
36 Gå-Joggen 14. løp - Stangehallen Stange 2,5 - 5,0 30
37 Gå-Joggen 13. løp - Hedmark Fylkes BIL Hamar 2,5 - 5,0 29
38 Kongsvingerkarusellen 7. løp - Finnskogløpet Kongsvinger 9,3 28
39 Gå-Joggen 16. løp - Geotexmila   Ringsaker 5,0 - 10,0 27
40 Dronningens Utsikt Kongsvinger 1,8 26
41 Gå-Joggen 9. løp - NAV BIL Hamar 3,0 - 6,0 26
42 Gå-Joggen 21. løp - Hamar Kommune BIL  Hamar 2,0 - 4,0 26
43 Kongsvingerkarusellen 4. løp - Skansesletta Kongsvinger 1,5 26
44 Kongsvingerkarusellen 10. løp - Liermoen Kongsvinger 10,0 26
45 Kvennstuguløpet Stange 3,5 - 7,0 - 11,5 25
46 Blåenga opp Våler 4,5 25
47 Gå-Joggen 8. løp - Moelven Langmoen BIL    Ringsaker 2,5 - 5,5 25
48 Snøkuten - Kaashagarunden      Ringsaker 6,9 23
49 Atnaløpet-vår Stor-Elvdal 2,5 - 9,5  22
50 Gå-Joggen 5. løp - Hedmark Fengsel BIL Stange 2,5 - 5,0 22
51 Gå-Joggen 15. løp - Ringsaker vegg og tak     Ringsaker  2,5 - 5,0 22
52 Gå-Joggen 6. løp - Bjørgebergjoggen  Ringsaker 2,5 - 4,5 21
53 Kongsvingerkarusellen 6. løp - Festningsløpet Kongsvinger 2,0 21
54 Kongsvingerkarusellen 9. løp - Vardåsen Kongsvinger 7,0 21
55 Modilten  Nord-Odal 9,2 21
56 Gå-Joggen 12. løp - Hamar Politi Hamar 2,0 - 4,0 20
57 Finnskog-karusellen - 1.løp   Åsnes 3,0 19
58 Gå-Joggen Vinter 3. løp  Ringsaker 4,1 18
59 Gå-Joggen Vinter 5. løp Hamar 4,1 18
60 Snøkuten - Nordhagarunden      Ringsaker 9,5 18
61 Gå-Joggen 17. løp - Gå-joggen Hamar 3,0 - 6,0 17
62 Gå-Joggen 22. løp - Gå-joggen Hamar 2,5 - 5,0 17
63 Gå-Joggen 11. løp - Moelven Industrier BIL  Ringsaker 2,0 - 4,0 16
64 Gå-Joggen 19. løp - Eidsiva BIL      Hamar 2,0 - 4,0 16
65 Grensetrimmen      Trysil 10,0 15
66 Finnskog-karusellen - 3.løp   Åsnes 4,5 14
67 Gå-Joggen 20. løp - Stange Kommune BIL     Stange 2,0 - 4,0 14
68 Gå-Joggen Vinter 4. løp Hamar 4,1 13
69 Finnskog-karusellen - 2.løp   Åsnes 0,8 - 3,0 13
70 Snøkuten - Glestadrunden      Ringsaker 7,4 13
71 Snøkuten - Glestadrunden      Ringsaker 7,4 13
72 Finnskog-karusellen - 4.løp   Åsnes 1,5 - 5,0 12
73 Finnskog-karusellen - 5. løp   Åsnes 6,0 12
74 Gå-Joggen Vinter 1. løp  Hamar 4,1 11
75 Snøkuten - Kaashagarunden      Ringsaker 6,9 11
76 Gå-Joggen Vinter 2. løp  Hamar 4,1 10
77 Gå-Joggen 7. løp - Stavåsen Elverum 3,0 - 5,5 10
78 Gå-Joggen 18. løp - KPE gå-jogg og triatlon Ringsaker 3,5 -18,0 9
79 Bèrghem Ultra Hamar 90 7
80 Drevsjørunden Engerdal 3,2 5
        4258Start_6 km.jpg
Fra starten på 6 km i Trysilrypa 2018.(Arrangørfoto)

Ser vi på den totale deltakelsen i fylkets mosjonsløp, er Trysilrypa i særstilling selv om 700 færre damer tok turen til Trysilfjellet sist høst. Gratisløpet BDO-Mila Hamar og årtusenets største Baksjøløp skiller seg også klart ut.

Deltakertallene for trimklassene må imidlertid tas med en klype salt, siden noen arrangører ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange som fullfører i trimklasser og barneløp. Noen arrangører har også egen turmarsj parallelt med med mosjønsløpet. Med de nevnte forbehold tar vi med oversikten for oppgitte totale deltakertall i alle løp kondis.no har registert i Hedmark i 2018: 

"Mosjonstoppen" i Hedmark 2018: 

         
Rank Løp Kommune Distanser 2018
1 Trysilrypa Trysil 6,0 - 13,0 4530
2 Baksjøløpet Eidskog 6,0 - 10,7 710
3 BDO-Mila Hamar 10 638
4 Hamarløpet Hamar 10,0 300
5 HA-løpsfestival Stange 1-17,5 280
6 Kongsvinger Maraton          Kongsvinger 4,2 - 21,1 - 42,2 223
7 KM i terrengløp      Ringsaker 0,8 - 1,5 - 3,0 181
8 H3 Hamar Hoka Maraton Hamar 10 - 21,1 170
9 Dølisjøen rundt Sør-Odal 12 160
10 Sjusjøløpet Ringsaker 10,0 - 21,5 160
11 Sentrumsgateløpet Kongsvinger 5,0 - 10,0 150
12 Femundløpet      Engerdal 10,0 - 21,1 147
13 Beteberget Opp Tynset 3,8 141
14 Brumunddaløpet Ringsaker 5,0 - 10,0 141
15 Hamarstafetten   Hamar 1,585 - 6,720 140
16 Risberget Rundt      Våler 5,0 - 11,0 132
17 Hummelfjelldilten      Os 10,0 - 17,0 130
18 Gå-Joggen 4. løp - Norsk Tipping Hamar 2,0 - 5,0 126
19 Gå-Joggen 2. løp - Hamar Post BIL    Hamar 2,5 - 5,0 124
20 Gå-Joggen 1. løp - Jernbanen BIL   Hamar 2,0 - 4,0 110
21 Lundehøgda Opp Ringsaker 6,6 108
22 Snøkuten - Kaashagarunden      Ringsaker 6,9 108
23 Krystallmarsjen      Eidskog 5,0 - 8,5 102
24 Trysil 1132 Motbakkeløp Trysil 5,5 97
25 Snøkuten - Glestadrunden      Ringsaker 7,4 96
26 Snøkuten - Glestadrunden      Ringsaker 7,4 95
27 Gå-Joggen 10. løp - Fønix   Ringsaker 2,7 - 5,0 94
28 Gå-Joggen 3. løp - Nortura BIL    Ringsaker 2,0 - 4,0 92
29 Gå-Joggen 5. løp - Hedmark Fengsel BIL Stange 2,5 - 5,0 89
30 Gå-Joggen 13. løp - Hedmark Fylkes BIL Hamar 2,5 - 5,0 89
31 Gå-Joggen 8. løp - Moelven Langmoen BIL    Ringsaker 2,5 - 5,5 88
32 Gå-Joggen 9. løp - NAV BIL Hamar 3,0 - 6,0 87
33 Malmvegen Minneløp   Folldal 11,0 87
34 Snøkuten - Nordhagarunden      Ringsaker 9,5 84
35 Gå-Joggen 16. løp - Geotexmila   Ringsaker 5,0 - 10,0 82
36 Snøkuten - Kaashagarunden      Ringsaker 6,9 82
37 Gå-Joggen 17. løp - Gå-joggen Hamar 3,0 - 6,0 80
38 Gå-Joggen 18. løp - KPE gå-jogg og triatlon Ringsaker 3,5 -18,0 80
39 Gå-Joggen 21. løp - Hamar Kommune BIL  Hamar 2,0 - 4,0 80
40 Gå-Joggen 6. løp - Bjørgebergjoggen  Ringsaker 2,5 - 4,5 79
41 Gå-Joggen 15. løp - Ringsaker vegg og tak     Ringsaker  2,5 - 5,0 79
42 Egebergs Minneløp Tolga 5,0 - 10,0 - 20,0 77
43 Gå-Joggen 14. løp - Stangehallen Stange 2,5 - 5,0 76
44 Ilsengløpet Stange 2,2- 5,5 - 10,0 76
45 Gå-Joggen 19. løp - Eidsiva BIL      Hamar 2,0 - 4,0 74
46 Gå-Joggen 12. løp - Hamar Politi Hamar 2,0 - 4,0 73
47 Finnskog-karusellen - 1.løp   Åsnes 3,0 72
48 Finnskog-karusellen - 3.løp   Åsnes 4,5 65
49 Gå-Joggen 11. løp - Moelven Industrier BIL  Ringsaker 2,0 - 4,0 65
50 Gå-Joggen 22. løp - Gå-joggen Hamar 2,5 - 5,0 62
51 Snøkuten - Nordhagarunden      Ringsaker 9,5 60
52 Finnskog-karusellen - 2.løp   Åsnes 0,8 - 3,0 58
53 Gå-Joggen 7. løp - Stavåsen Elverum 3,0 - 5,5 58
54 Grensetrimmen      Trysil 10,0 56
55 Gjerdrumsbakken opp Våler 0,8 53
56 Kvennstuguløpet Stange 3,5 - 7,0 - 11,5 50
57 Kongsvingerkarusellen 2. løp - Liermoen Kongsvinger 4,0 48
58 Modilten  Nord-Odal 9,2 48
59 Finnskog-karusellen - 4.løp   Åsnes 1,5 - 5,0 45
60 Finnskog-karusellen - 5. løp   Åsnes 6,0 45
61 Gå-Joggen 20. løp - Stange Kommune BIL     Stange 2,0 - 4,0 45
62 Kongsvingerkarusellen 5. løp - Bæreia Rundt Kongsvinger 8,0 45
63 Kongsvingerkarusellen 1. løp - Bruløpet Kongsvinger 5,0 42
64 Kongsvingerkarusellen 3. løp - Kolemoen Kongsvinger 4,2 42
65 Veldremila Ringsaker 10,0 42
66 Atnaløpet-vår Stor-Elvdal 2,5 - 9,5  36
67 Dronningens Utsikt Kongsvinger 1,8 36
68 Kongsvingerkarusellen 8. løp - Rafjellet Opp Kongsvinger 5,0 35
69 Kongsvingerkarusellen 7. løp - Finnskogløpet Kongsvinger 9,3 31
70 Blåenga opp Våler 4,5 27
71 Kongsvingerkarusellen 4. løp - Skansesletta Kongsvinger 1,5 26
72 Kongsvingerkarusellen 10. løp - Liermoen Kongsvinger 10,0 26
73 Kongsvingerkarusellen 6. løp - Festningsløpet Kongsvinger 2,0 25
74 Gå-Joggen Vinter 3. løp  Ringsaker 4,1 22
75 Gå-Joggen Vinter 5. løp Hamar 4,1 21
76 Kongsvingerkarusellen 9. løp - Vardåsen Kongsvinger 7,0 21
77 Gå-Joggen Vinter 1. løp  Hamar 4,1 20
78 Gå-Joggen Vinter 4. løp Hamar 4,1 16
79 Gå-Joggen Vinter 2. løp  Hamar 4,1 15
80 Drevsjørunden Engerdal 3,2 12
81 Bèrghem Ultra Hamar 90 7
        12324


Tidligere publisert Hedmark-statistikk:
2018: Drømmevinteren ga nedgang i Hedmarks turrenn i 2018
           Nedgang for bedrift-o-løpene på Hedmarken
           Sykkelritt-deltakelsen halvert på tre år i Hedmark
2017: Turrenn på deltakertoppen i Hedmark
           Stabil løpsdeltakelse i Hedmark i 2017
           800 færre syklet ritt i Hedmark i 2017
           Bedriftsorientering holder koken
2016: Løp på Hamar økte mest i Hedmark i 2016
           Store svingninger for sykkelrittene i Hedmark i 2016
           Halvert turrenndeltakelse i Hedmark i 2016
           Rekordår for bedriftsorienteringen på Hedmarken
2015: Løp i Kongsvinger økte mest i Hedmark i 2015​ 
           TransØsterdalen årets sykkelsuksess i Hedmark
           Romjulsrennet økte mest av Hedmarks turrenn
           Årsmøte og premieutdeling for bedrift-o-løpene på Hedmarken
2014: Nye løp økte mest i Hedmark i 2014   
           Store svingninger i sykkelritt i Hedmark
           Har du glemt snøen som (ikke) falt i fjor?
           Turrenn fortsatt størst, men flest på løp i Hedmark i 2014  
           Bedrift o-løpene fortsetter å øke 
           Orientering er aller størst i Hedmark
2013: 10% økning i løp i Hedmark i 2013
           Stenfjellrunden størst i Hedmark i 2013
           Stabil rittdeltakelse i Hedmark
           Bedrifts o-løpene i Hedmark/Oppland
2012: Store værutslag i turrenn i 2012
          Stor aktivitet for bedrifts-o-løpene
2011: Hedmarkinger konkurrerer mer
           Topp turrennsesong
           Over 1000 flere i turritt 
           Bra deltakelse på bedrifts-o-løp
2010: Flere løp - uendret deltakelse
           Turrenn på tur opp
           Sykling i kraftig medvind
2009: Hedmark-statistikk 2009-turrenn
           Hedmark-statistikk 2009-sykkelritt
           Hedmark-statistikk 2009-løp
           Løpebølge også i Hedmark-samlet 2009
           Turrenn størst i Hedmark-største løp-ritt-renn
2008: Turrenn økte mest i Hedmark i 2008 
2007: Løping på opptur også i Hedmark i 2007