Når den 2,9 kilometer lange tunnelen mellom Fyllingsdalen og Minde åpner vil det være med et blått gummidekke for fotgjengerne, av samme type som på en friidrettsbane. Og med en konstant temperatur på 7 grader, beskyttet for vær og vind og med fargerike utsmykninger kan dette bli en favoritt for joggere og mosjonister som ønsker å komme unna regnet, snøen, sluddet og slapset i Bergen.

Bybanen mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen ble åpnet i fjor høst, men den parallelle gang- og sykkeltunnelen vil bli åpnet i løpet av våren. I utgangspunktet er dette en rømningstunnel for bybanen, men det vil også bli en transportvei for gående og syklister, og det er lagt vekk på at dette skal bli en trivelig tunnel som skal friste folk til å bruke sykkel eller beina når de skal bevege seg mellom Fyllingsdalen og Minde/sentrum.

Det er nå invitert til åpningsfest den 15. april, og det vil da bli arrangert et tunnelløp med distanser på 3 og 5 kilometer. 5-kilometeren blir faktisk et kretsmesterskap. Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen Løpeklubb og Fyllingen IL. Den lokale idrettsklubben har etter hvert fått en stor friidrettsgruppe, og styreleder i Fyllingen IL, Atle Børnes, forteller til BT at de gleder seg stort:

– Tenk å kunne trene her inne på dager som denne, med kuldegrader og snø ute. Her er det alltid tørt og alltid plussgrader, sier han.

Dette blir verdens lengste tunnel som er tilrettelagt for syklister, løpende og gående. Selv om åpningsfesten blir den 15. april så er det ikke helt avklart når tunnelen åpner opp for alle, antagelig blir det noe senere. 

iStock-901437386_Credit_stefanschurr_H700.jpg
Underlaget i gangdelen av tunnelen vil bli av liknende type som man finner på friidrettsbaner: blått gummidekke som skåner beina når man løper. (Foto: iStock/stefanschurr).

Gang- og sykkeltunnelen

  • 2900 meter lang. Bredden på veibanen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående, pluss veiskuldre.
  • Feltene er adskilt fra hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget lett opphøyd felt.
  • Å sykle vil ta 8–10 minutter gjennom selve tunnelen. Fra Oasen til Haukeland vil det ta cirka 20 minutter (5,6 km). Gange vil ta rundt 40 minutter.
  • Temperatur: 7 grader hele året
  • Sykkel og gangtunnelen blir lukket med porter fra kl. 23.30–05.30
  • Det er full kameradekning i hele tunnelen. Nødtelefoner hver 250. meter.