Pressemelding fra Romerikes Råeste: 


Romerikes Råeste ble arrangert første gang i 2019 med stor suksess, men i 2023 vil løpet heves til ett nytt nivå. Nye spennende hindre, ny løype, flere aktører og en folkefest for store og små. Nannestad IL forventer 2500 deltakere til arrangementsdagen den 19. august. Området rundt Nannestadhallen vil være sentrum for det som skal skje.

Det er planlagt en spennende og utfordrende 8 kilometersløype med 70-80 hindre. En del av løypen vil bli lagt ned i den spektakulære ravinedalen midt i Nannestad.

Det vil være flere klasser som f.eks. elite voksen/ungdom, mosjonistklasser, bedrift- og lagklasser. I tillegg vil det være en barneløype på 2 kilometer for barn mellom 4-12 år. Løypen skal være utfordrende, spennende og gi en mestringsopplevelse for barna som deltar.

For Nannestad IL har det vært viktig å holde fast ved at dette skal være et folkeløp hvor alle kan delta. Et løp hvor du kan utfordre deg selv, dine venner eller nabobedriften! Samtidig er Nannestad IL opptatt av å bruke mest mulig naturlige hindre, men i årets løype vil man også finne flere nye tekniske hindre som tidligere er benyttet i Northman.

Barskingen_OCR_2018_KD_79547_Foto_Bjorn_Johannessen.jpgHinderløp byr på varierte utfordringer, sjøl om hvor fort en løper mellom hinderne gjerne er mest avgjørende for de som kjemper om topplasseringene. (Foto: Bjørn Johannessen)