Kondis arbeider for å øke interessen for løping og andre kondisjonsidretter, og et tiltak i så måte er utarbeiding av årlige statistikker for løp utenfor bane. Disse statistikkene omfatter distansene 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton, samt statistikker for diverse ultraløp. Kondis fører også alle tiders statistikker og utarbeider lister over klasserekorder. Statistikksidene oppdateres jevnlig gjennom året og er således under stadig utvikling. For tiden omfatter statistikkene:

De beste (Norgesstatistikker):
Statistikker over de beste uansett alder på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. For tiden er tidskravene 17.00/20.00, 35.00/42.00, 1.17/1.35 og 3.00/3.50 for menn/kvinner respektive.

Ungdomsstatistikker:
Ungdomsstatistikkene omfatter aldersklassene 11 år (bare 5 km), 12-13 år, 14-15 år, 16-17 år, 18-19 år og 20-22 år på 5 km og 10 km. På halvmaraton er aldersklassene -17 år, 18-19 år og 20-22 år.

Veteranstatistikker:
Veteranstatistikkene omfatter 5-årsklasser fra 40 år på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Statistikker for ultraløp:
Statistikkene for ultraløp omfatter  50 km, 6-timers løp, 100 km, 24-timers løp samt andre ultraløp.