Aldersjusterte tider beregnes ved å multiplisere aktuell løpstid med aldersfaktoren for en løper. Justerte tider kan brukes for å sammenligne resultater i et løp på tvers av alderen. Ved å dele verdensrekorden for en distanse med aldersjustert tid oppnås en skår (i prosent). Disse prosentverdiene gjør det mulig å sammenligne resultater fra forskjellige løpsdistanser.

Kondis bruker skår i tildelingen av «Årets veteranløper» hvor prestasjoner fra 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton blir vurdert. For noen løp, f.eks. Sentrumsløpet og Hytteplanmila, lages også aldersjusterte resultatlister for å se hvem som har prestert best i forhold til alderen. Aldersjusterte lister lages også hvert år for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Til aldersjustering brukes tabeller som har blitt laget av World Masters Athletics (WMA) og dens forløper World Athletics Veteran Association (WAVA). De første tabellene ble utgitt i 1994 og nye, oppdaterte tabeller har kommet i 2006, 2010, 2015, 2020 og 2023. Noen av tabellene inneholder et bredt utvalg av bane- og gateløp, samt kast og hopp, mens andre har et smalere utvalg av løpsøvelser.

De første tabellene fra 1994 (WAVA94) var i betydelig grad bygget på en modell om hvordan løpsresultater ville endre seg med alder. Senere tabeller har brukt eksisterende veteranrekorder – med glatting – og disse aldersfaktorene er betydelig «snillere» mot eldre atleter. Dette er vel på grunn av et begrenset utvalg av veldig gode løpsresultater i disse klassene. Kondis har kompensert for denne effekten ved å beregne skår som et gjennomsnitt av WAVA94 og den nyeste WMA-tabellen, for tiden den fra 2020.

I 2023 kom WMA med en ny tabell (WMA23). De neste to figurene viser hvordan aldersfaktorene på 10 km for menn og på maraton for kvinner har blitt endret fra 1994 til 2023. 1994- og 2006-tabellene har faktorer for både bane- og gateløp på 10 km (og på 5 km). Aldersfaktorene for baneløp vises med åpne sirkler i figuren, og de er tilnærmet identiske med de for gateløp. Det betyr at faktorene fra WMA23 for 3, 5 og 10 km, som gjelder baneløp, uten problem kan brukes for gateløp.

Aldersfaktorene i WMA23 er ganske like de i WAVA94. Den (litt for) store fordelen som de eldste løpere hadde i tabellene fra 2006 til 2020, er forsvunnet. Dermed skal det framover ikke være nødvendig å beregne skår som et gjennomsnitt av WAVA94 og den nyeste WMA-tabellen. Kondis har bestemt at fra 1. januar 2024 skal kun WMA23 brukes til aldersjustering og beregning av skår. 

WMA23 har data for løpere fra 30 til 110 (!) år. En evaluering av tabellene mellom 1994 og 2020 viser at aldersfaktorene for unge løpere ikke varierer mye. Derfor vil det være mulig å bruke faktorene fra WMA20 for løpere opp til 25 år når det er behov for disse. 

Figur 1.png
Endring i aldersfaktorer fra 1994 til 2023 på maraton for kvinner. Kurvene for 2010 og 2015 vises ikke, men disse ligger stort sett mellom de fra 2006 og 2020.

Figur-2.png
Endring i aldersfaktorer fra 1994 til 2023 på 10 km for menn. Kurvene for 2010 og 2015 vises ikke, men disse ligger stort sett mellom de fra 2006 og 2020. Faktorene for baneløp vises som åpne sirkler.


Beregning av skår for løpsresultater skjer ved å dele normtiden for distansen (omtrent lik verdensrekorden) med aldersjustert tid. Disse normtidene (OC i WAVA-/WMA-tabellene) har endret seg over tid i tråd med forbedringer i verdensrekordene, av og til med litt forsinkelse. Figuren viser for noen distanser hvordan både OC-verdier og verdensrekorder (VR) har endret seg fra 1994 til 2024. Merk at verdensrekorder gjelder 1. januar av hvert år, og at forbedringer i løpet av året vises først på 1. januar neste år.

Figur-3.png
Figur-4.png
Endring i verdensrekorder (VR) og normtider (OC) på 5 km og halvmaraton for kvinner og 10 km og maraton for menn. På 5 og 10 km finnes data for både gate- og baneløp.


På 5 og 10 km finnes verdensrekorder og normtider for både gate- og baneløp. I løpet av perioden 1994-2024 har verdensrekordene på bane og gate kommet gradvis nærmere hverandre, og per 1. januar 2024 er banerekordene 5-15 sekunder raskere enn rekordene for gateløp. Normtidene i WMA23-tabellen gjelder baneløp, og ved å bruke disse i beregningen av skår vil det bli litt vanskeligere å oppnå de aller høyeste prosentpoeng enn ved å bruke normtider for gateløp. Dette gjelder uavhengig av alder.

På halvmaraton og maraton følger verdensrekorder og normtider hverandre ganske bra, av og til med litt forsinkelse. Forsinkelsen er sterkest på halvmaraton kvinner hvor differansen i 2023 er på hele 1 minutt og 39 sekunder (2,6 %). Det er ikke kjent når WMA vil justere sine normtider i tråd med de nye verdensrekordene.

Kondis har vedtatt at kun WMA23 skal brukes fra 1. januar 2024 til å beregne skår som brukes i kåringen av Årets veteranløper. Her gjelder det at normtidene for baneløp over 5 og 10 km også blir brukt i beregningen av skår for gateløp. I de tilfellene hvor en samlet vurdering av løpsresultater for alle aldre gjøres, som når man lager en aldersjustert resultatliste for et bestemt løp, brukes aldersfaktorene fra WMA20 for løpere under 25 år.

Kristen Aaby (2664) og Synøve Brox (1993) hadde de beste veterantidene på 10 km i 2023 omregnet etter veterantabellene. (Foto: Kjell Vigestad og Hytteplanmila)Kristen Aaby (2664) og Synøve Brox (1993) ble kåret til årets veteranløpere av Kondis i 2023. (Foto: Kjell Vigestad og Hytteplanmila)