Kossdalssvingane Opp som skulle ha vært arrangert på fredagen må gå ut da vegen har rast ut.
Kossdalsvinganee Opp er en motbakkesprint på 700m.
 

Fra Wikipedia:
Kossdalsvegen er ein veg av kulturhistorisk verdi, restaurert i 1990. Inst i Kossdalen ligg dei 17 Kossdalssvingane som er Noregs brattaste veg med gjennomsnittleg 27% stigning.