Lørdag 22. juni kl. 10 blir det folkefest på Grenstøl i Tvedestrand for barn og voksne i alle aldre. Her kan du gå, løpe, sykle med hele familien, uansett tempo og lengde. Det blir også halvmaraton og 10 km løp, 22 kilometer rulleskirenn og 39 kilometer sykkelritt , og underholdning med bl.a. Freddy Kalas.

Kun denne muligheten
Hvorfor Ryfastløpet i oktober for lengst er utsolgt med 7 000 deltagere på halvmaraton  og E-18 løpet foreløpig bare har 78 på samme distanse er vanskelig å forklare bare med at det ene går undersjøisk i tunnel, mens det andre går over havnivå og med bare fire mindre tunneler. Dette er jo den eneste muligheten folk har til å løpe, stake eller sykle på denne veistrekningen.

Folkefest blir det helt sikkert uansett, med foreløpig 200 påmeldte til konkurransene -  og mange andre aktiviteter ved Grenstøl i Tvedestrand. Det blir også servert en 22 meter lang bløtkake.

Longumkrysset_start_halvmar_og_rulleski.jpg
Longumkrysset, der halvmaratonløperne og rulleskiløperne skal starte. (Foto: Nye Veier)

Konkurranseklasser:
21 km løp:          78 påmeldte pr 13. juni
10 km løp:            8 påmeldte
22 km rulleski:  24 påmeldte
39 km sykkel:     81 påmeldte

Påmelding og startlister
Invitasjon på Nye Veiers prosjektside
Facebook

Videoer fra anlegget YouTubeFAKTA OM DEN NYE VEISTREKNINGEN:
22 km ny firefelts vei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen omfatter 4 tunneler, 24 bruer og 9 kulverter og driftsunderganger. 8 millioner kubikk fast fjell og 3 millioner kubikk løsmasse er flyttet på. Kontraktsummen er 3,2 milliarder kroner. Det er AF Gruppen som har oppdraget med byggingen av veien. Veien åpner 2. juli 2019, mer enn tre måneder tidligere enn den opprinnelige åpningsdatoen.