På Facebook kan vi lese at det er Andreas Gossner, Even Nedberg og Tone Yvonne Boye Killengreen som har tatt initiativet.

Dermed blir det løp tirsdag 27. mars, som Påskeharemaraton opprinnelig var oppsatt på. (Løpet ligger inne på Kondis sin terminliste)

Det blir start kl.10:00 fra Ski Storsenter. En symbolsk startkontingent på 100-. kr.  kan vipses til Sykehusklovnene.

Løpet går fra Løplabbets butikker i Ski til Sandvika.

Maratonutvalget i Kondis har godkjent løpet og det vil dermed telle som en godkjent maraton for å kunne få Kondis sin utmerkelse ("Fem på norske jord"). Løpet vil foregå etter "Cannonball-reglene", det vil si at alle som vil ha løpet tellende MÅ løpe med GPS og melde inn tiden sin i etterkant

Løpets innbydelse på facebook.


loeypa.JPG