(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Ove Antvord Haugereid og Anders Skjeset.jpg
Ove Antvord Haugereid og Anders Skjeset.


1.mai helgen skulle egentlig Mjøs-O vært på tur til Sverige for å løpe en av årets mest spennende stafetter, den har dessverre blitt avlyst. Vang OL kom derfor opp med et alternativt treningsopplegg. 

Kondis var til stede og fikk en opplevelse av at ungdommen i Mjøs-O hadde en topp treningsdag, og at det i Mjøs-O drives godt. Det ble en fantastisk dag i Mosjømarka med to økter fra Stålsetra som var samlingsplass.

Arrangørfakta om arrangementet: 

Kart: Mosjømarka, revidert 2021 ekvidistanse 5 m. Målestokk: 1:10000 på fellesstarten og 1:7500 på stafetten.

Terrenget: Stort sett åpent og lettløpt terreng med god fremkommelighet og moderat kupering. På stafetten er det innslag av tynningshogst og enkelte slep etter hogstmaskin som ikke er tegnet på kartet.

Løypelengder: På fellesstarten, 3 - 6 km. Parstafetten, 1,4 - 2,6 km.

Video med film og noen stemningsbilder 
Hjemmesiden til Mjøs-O  

Martine Skjelsvik.jpgMartine Skjelsvik

Lars Lien.jpgLars Lien

Ole Gunnar Kleppa Madslien.jpgOle Gunnar Kleppa Madslien