Vignett-kondiskommentaren.jpg
Nå øker deltagelsen i alle løp

Overskriften er en påstand som ikke er 100% korrekt, men det er likevel udiskutabelt at svært mange, antagelig de fleste løpsarrangementene i Norge, i år får flere deltagere enn i fjor.

Nyhet etter nyhet på kondis.no forteller om påmeldings- eller deltagerrekord, eventuelt om vekst i forhold til fjorårets løp.

Det er mye lettere å stille spørsmålet; hvorfor? … enn det er å svare på det samme spørsmålet. Det blir kanskje for enkelt å si at vi er inne i en ny «jogge- og løpsbølge».

At flere løper konkurranser betyr ikke nødvendigvis at det er flere som løper i år enn i fjor, men kanskje like mye at flere av ulike årsaker har lyst til å konkurrere. Da tenker jeg ikke først og fremst på de som jager tider og plasseringer, de har vært der hele tiden. 

Det er derimot mye som tyder på at stadig flere søker det sosiale i løpskonkurransene – der man kan mosjonere med likesinnede og der man først og fremst konkurrerer med seg selv. 

Oppsvinget av løpegrupper, der et antall «Kondis-treninger» er litt av mangfoldet, har nok også betydning. Og, har du ikke sett det du også; det er tydelig flere gående, joggende og løpende medborgere å se på turveier og stier enn det var for bare få år siden. 

Kanskje mange har trukket ut av treningssentrene og funnet igjen gleden ved å bevege seg til fots utendørs. Jeg har ikke noe statistikk på det, men registrerer at stadig flere treningssentre tilrettelegger for løpegrupper og utendørs aktiviteter, og også arrangerer konkurranser.

Det er også stadig flere morsomme arrangementer å velge blant. Vi har de tradisjonelle veg- og terrengløpene og løpskarusellene, men vi har også stadig flere triatlonarrangementer, hinderløp (OCR), ultraløp og motbakkeløp. 

Som spesielt engasjert i ultraløp ser jeg at samtlige årets 21 første ultraløp har deltager- eller påmeldingsøkning. Store løp ellers som Sentrumsløpet, Bergen City Maraton, Råskinnet og Holmenkollstafetten hadde deltagerøkning, og f.eks. Oslo Maraton ligger langt foran fjoråret i påmeldinger.

I terminlista vår finner du de aller fleste arrangementene, og nesten daglig legger vi inn noe nytt i den nettbaserte versjonen på db.kondis.no.
 

Men tilbake til spørsmålet: Hvorfor øker deltagelsen i løp? 

Jeg tror svaret er sammensatt, av elementene jeg har vært inne på foran.  Rent statistisk viser det seg også ofte at noe som er i framgang opplever en selvforsterkende effekt – til det plutselig snur igjen og vi får den samme synkende effekten i motgang. Nå seiler løpsdeltagelsen i medgang, og jeg håper jo at den oppturen aldri tar slutt. 

Arrangørene må også kjenne sin besøkelsestid her. Økt interesse bør ikke friste til å øke startkontingentene utover det «fornuftige» - for i motgang hjelper det ikke å friste med lavere pris igjen. Jeg synes for øvrig at stadig flere arrangører har blitt flinke med markedsføringen, og der har man jo unik hjelp av sosiale medier som treffer flere og raskere enn hjemmesidene (som likevel må holder ved like). Jeg tror også at bedre rutiner for påmelding har hatt betydning for veksten de siste årene. 

Jeg tror at arrangementene i seg selv er den viktigste faktoren for at veksten i deltagelsen skal fortsette også til neste år og mange år framover. Var det er bra arrangement, har jeg lyst til å delta også neste år? Var det så gøy at jeg må se i terminlista eller følge med på kondis.no for å finne nye konkurranser jeg kan delta på?

Vi i Kondis skal i alle fall gjøre vårt ytterste for å spre løpeglede via bladet Kondis og nettstedet kondis.no. Blir du medlem bidrar du også til at vi kan gjøre en enda bedre jobb.

Ha en fin løpesommer!
Hilsen Olav
 

Olav Engen (69) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.