Helga 25./26. mars avholder Norges Friidrettsforbund (NFIF) sitt Friidrettsting som arrangeres annethvert år. Av sakene som skal behandles er flere forslag om endringer i NFIFs lover. Flere av disse lovendringene vil, om de blir vedtatt, påvirke øvelser innen kondisjonsidrett. 

Lovendringer innen kondisjonsidrett

Det er foreslått å innføre norske mesterskap i hinderløp (OCR) og trugeløp. Justere klasseinndelingen i NM i motbakkeløp (juniorklassen endres fra U23 til U20) og endring av distanse i NM terrengløp lang løype (distansen for kvinner senior øker fra 6 til 8 km). Det er også foreslått å innføre norske mesterskap på 5 og 10 km gateløp fra og med 2024. 

3 kilometer vil forsvinne som rekorddistanse

NFIF begynte i fjor å notere norgesrekorder på 3 km gateløp. Dette etter et forslag fra Hans Jørgen Borgen i Ullensaker/Kisa IL. Men ett av de innkomne forslagene om lovendring til årets Friidrettsting vil, dersom endringen vedtas, resultere i at det ikke lenger noteres norske rekorder på denne distansen. 

Forslaget til Friidrettstinget er som følger:

8. Styret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser, avsnitt D, Norske rekorder punkt 5

Eksisterende tekst erstattes med følgende:

Det noteres norske rekorder i rekordøvelser definert av internasjonale forbund (World Athletics og European Athletics), samt i øvelser der det arrangeres norske mesterskap.

Endringen vil tre i kraft omgående etter eventuelt vedtak.

Begrunnelse: Det bør være samsvar mellom rekordøvelsene nasjonalt og internasjonalt. Forslaget setter ned et generelt prinsipp for å fastsette rekordøvelser som vil være lettere å praktisere over tid fremfor at hver enkelt endring krever tingvedtak. Det vil også være lettere å følge opp endringer i rekordøvelser som gjennomføres av WA/EA innen rimelig tid i stedet for å måtte vente til neste ting.

Lovutvalget har ingen kommentarer prinsipielt mot forslaget, men mener styret skal kunne bestemme minstekrav til resultat for godkjenning av norsk rekord, og tidspunkt for når rekord skal registreres første gang i ny øvelse.

Siden det internasjonale friidrettsforbundet (WA) ikke noterer verdensrekorder på 3 km gateløp, så vil dermed ikke lenger det norske friidrettsforbundet (NFIF) gjøre det heller dersom lovendringen vedtas. 

norgesrekord-3km.jpg
Fjernes: Godt mulig blir det slutt på offisielle norgesrekorder på 3 km gateløp. 

Viktig å ha 3 km som rekorddistanse

Hans Jørgen Borgen, som opprinnelig foreslo å innføre norgesrekorder på 3 km gateløp, er ikke begeistret for den mulige endringen. 

Til Kondis uttaler han følgende om bakgrunnen for at han foreslo å notere norgesrekorder på 3 km gateløp:

Ved å gjøre 3 km til en rekordøvelse har vi økt antall 3 km gateløp betraktelig. Derfor er det viktig for å fortsette å gi 3 km denne statusen.

Vi ønsker flere gateløp med korte alternativer, som 3 km, av to hovedgrunner:
- Stadig vekk er det flere yngre utøvere som debuterer i gateløp før de debuterer på bane. Da er det viktig at vi har tilbud til de yngre der alternativet ikke er for langt. 
- Det er også et viktig mosjonsargument der det for noen er for langt å løpe 5 km. Da er 3 km et godt alternativ.

På grunn av at blant annet militæret og mange skoleopptak har brukt 3 km som testformat så er dette en distanse mange har et forhold til og derfor også absolutt en distanse vi bør notere norgesrekorder på. 

Det er derfor viktig at vi knytter friidretten til de norske tradisjonene vi har og bruke det til å utvikle friidretten videre i Norge. Vi snakker alle om hvordan nordmenn er født med ski på beina, men det er trolig flere som har løpt en 60 m eller 3000 m test enn antallet som har prøvd å gå på langrenn. 

Arrangorstaben.jpg
Engasjert: Hans Jørgen Borgen (nr. 2 fra venstre) er en velkjent person i Ullensaker og områdene rundt Jessheim. Lokalt kjenner nok de fleste ham som politiker med et brennende engasjement for barne- og ungdomsidretten, men han har også en rolle som friidrettstrener i Ullensaker/Kisa IL Friidrett. Her er han med i arrangørstaben i Rekordløpet Gardermoen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Kondis fortsetter å føre statistikk for 3 km

Kondis, som gjennom en årrekke har ført statistikk på gateløp fra 5 km og oppover, hadde i lengre tid hatt ambisjon å gjøre dette også for 3 km da det norske friidrettsforbundet i fjor innførte norgesrekorder på 3 km. Da startet Kondis med statistikkføring også på den distansen. 

– Skulle forslaget om å slutte med 3 km-rekorder gå gjennom hos NFIF, vil Kondis likevel fortsette å føre statistikk på 3 km, men det vil da ikke bli noen offisielle norske rekorder på distansen - kun bestenoteringer, uttaler statistikkutvalget i Kondis som mener det er viktig å motivere til å løpe 3 km også. 

For øvrig er gjeldende norsk rekord på 3 km gateløp for kvinner på 9.20, satt av Kristine Lande Dommersnes, mens tilsvarende rekord for menn er på 8.18 og innehas av Even Brøndbo Dahl. Begge satt i september i fjor.