Statistikken viser en  solid oppgang våren 2016 både i forhold til høsten 2016 og våren 2015. 61.17 millioner er en oppgang nesten 6 % i forhold til året før, som var det laveste tallet siden 2012. Toppen ble nådd våren 2014 med 65.48 millioner.

Siden de begynte å lage statistikk i 2008 har økningen vært på 18 millioner. Det er opp med 40 %.

Deltakere i millioner:
Loperstatistikk_USA_2017-07-15_16-38-38.jpg


Når det gjelder antall unge mellom 6 og 17 år som driver med løping ser vi at tallet har sunket de siste årene.

unge_deltakere_i_loping_mellom_6_og_17_aar_2017-07-16_22-25-30.jpg
Ser vi på statistikken for løping kontra andre utendørsaktiviteter ser vi at løping holder en god posisjon.

Utendoersstatistikk_2017-07-16_22-19-01.jpg


Statista har en rekke andre statistikker som medlemskap på helsesentere over hele verden. Men disse er lukket og det koster å få tilgang til disse.

Kilde: Statista: https://www.statista.com/