Deltagertallene angir norske fullførende i utenlandske maratonløp i fjor ut fra tilgjengelige resultatlister. I enkelte tilfeller kan det være usikkerheter knyttet
til tallene. Dette kan gjelde når resultatlistene ikke er søkbare på landskode eller land og det dermed er vanskelig å identifisere norske som har vært med.

Oversikten er neppe komplett med tanke på løp hvor det var norske med, men vi anslår at det totalt var mer enn 1200 som deltok i utenlandske maratonløp i fjor.
2008:
Maraton Norske deltagere
New York Marathon 281
Berlin Marathon 220
Stockholm Marathon 205
London Marathon 71
Hamburg Marathon 45
Amsterdam Marathon 42
København Marathon 40*
Budapest Marathon 33
Frankfurt Marathon 21
Paris Marathon 19*
Sydney Marathon 18
Sahara Marathon 12
Milano Marathion 11
Barcelona Marathon 10
Rotterdam Marathon 10
Aten Marathon 10
Rio de Janiero Marathon 10
Dublin Marathon 9
Eurasia Marathon, Istanbul 7
H.C. Andersen Marathon 7
Östersund Marathon 7
Tokyo Marathon 6
Chicago Marathon 6
Dubai Marathon 5
Europa Marathon, Luxem. 5
Praha Marathon 5
Reykjavik Marathon 5

Sum 1120

Løp med færre enn fem norske deltagere:
Maratona Di An Antonio i Padova (3), Aten Marathon (3), Boston Marathon (3), Disney World Marathon (1), EMG Malmö (2),Flensburg Marathon (1), Göteborg Marathon (4), Heleneholm Marathon (1), Helsinki Marathon (2), Krakow Marathon (3), Khon Kaen Marathon (2), Lanzarote Marathon (4), Linz Marathon (1),  Lisboa Marathon (2), Mallorca Marathon (3), Marine Corps Marathon (1),  Monaco Marathon (4), OL Marathon, Beijing (1), Padova Marathon (3), Poznan Marathon (2), Ruska Marathon (1), Säthermaran (1), Seoul Marathon (1), Sunne
Marathon (3), Umeå Marathon (1), Vancouver Marathon (1), Växjö Marathon (1),Vattudalsmaran (1), Venezia Marathon (2), Vintermaran (1), Vilnius Marathon (3), Zürich Marathon (2).
(denne lista er ikke komplett)
- sum 65

*Ca.-tall, men trolig enda flere norske med.