I forskningsprosjektet skal Kondis-medlemmenes treningsvaner og helsetilstand sammenlignes med de som var med i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-undersøkelsen). 

– Ettersom de som er medlemmer i Kondis ofte trener mer og er mer aktive enn gjennomsnittsmennesket, mener vi at Kondis-medlemmenes helsetilstand vil gi en god pekepinn på hvordan økt treningsmengde virker inn på fysisk og psykisk helse, sier førsteamanuensis Audun Havnen ved NTNU som er faglig ansvarlig for prosjektet.

Audun Havnen og Linda Ernstsen ved NTNU
Ansvarlige: Audun Havnen er ansavarlig for prosjektet. Med seg har han også Linda Ernstsen ved NTNU. (Foto: NTNU)

Sammenligningsgruppa, deltakerne i HUNT-undersøkelsen, representerer gjennomsnittsmennesket i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

Dette er undersøkelsen

Undersøkelsen blant Kondis-medlemmer består av tre spørreskjema der det første var tenkt sendt ut i september. Deretter skulle et nytt spørreskjema sendes ut etter et halvt år, og det siste etter ett år. Dette for å se om det skjer noen endringer i treningsvanene og helsesituasjonen gjennom året. 

– Da det ble iverksatt inngripende tiltak fra myndighetenes side for å redusere koronavirussmitte, fant vi ut at vi ville sende ut den første undersøkelsen tidligere for også å inkludere koronasituasjonen i undersøkelsen, sier Audun. 

For å kunne samle inn helserelaterte opplysninger fra folk, må forskningen godkjennes i en helseetisk kommite. 

– Vår søknad ble hastebehandlet i løpet av et par dager. Vi kunne derfor allerede sende ut den første undersøkelsen for et par uker siden, og er nå i ferd med å gå gjennom dataene. Resultatene vil bli presentert for dere på Kondis.no om ikke lenge, forteller han. 

I prosjektet vil det også bli foretatt undersøkelser blant deltakere og trenere på Kondistreningene for å se hva som motiverer folk til å være med og hvilken effekt dette har på helsa deres. 

– Vi har stor tro på at det å delta i slike treningsgrupper virker positivt inn på helsen til de som deltar. Et av målene med undersøkelsen er derfor å doble antallet Kondistreninger og deltakelsen i disse, sier Audun. 

Fikk 110.000 kroner til Kondistreninga

110.000 kroner av støtten fra Stiftelsen Dam er øremerket innkjøp av materiell til Kondistreningene. Dette er gratis treningsgrupper som drives av Kondis-medlemmer på dugnad, men som er åpne for alle også ikke-medlemmer. Treningene er nivåtilpasset slik at både supermosjonister/eliteutøvere og nybegynnere skal ha stor glede av å være med. 

Kondis treningsgruppe
Viktig: Kondistreninga er viktig for prosjektet. Her er det Kondis-president Tim Bennett som leder treningen i Kondistreninga Oslo. Foto: Bjørn Johannessen.

– Vi er utrolig takknemlige for å få tilført økte ressurser til Kondistreninga. Det vil gjøre det lettere for oss å motivere flere medlemmer til å etablere treningsgrupper i sitt område, og til å motivere folk til å være med, sier Tim Bennett som er president i Kondis.

Viktig for folkehelsa

– Vi vet at fysisk aktivitet gir redusert angst, depresjon, færre livsstilssykdomer og en bedre helse. Vi ønsker å se nærmere på hvor mye mer en kan tjene på å øke aktiviteten ytterligere, og hvor stor effekt dette har på folkehelsa, sier Audun, og legger til at støtten fra Stiftelsen Dam er svært viktig for at vi skal kunne følge deltakerne over et helt år. 

Det er også andre som har vist interesse i å støtte prosjektet.

– Vi har også mottatt støtte fra Eckbos Legat og Sparebanken Midt-Norges gavefond ti NTNU, men støtten fra Stiftelsen Dam er den klart største, sier Audun. 

Du kan også høre to intervjuer med Audun i NRK Trøndelag. Lytt til innslaget som er 1.35.18 ut i sendingen og det som starter 1.42.45 ut i sendinga. 

 
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957