Pga. gravearbeider i den gamle traséen som nå er blitt brukt i 10 år, benytter arrangørstaben i Evry BIL anledningen til å legge om til en trasè som går utelukkende på gang- og sykkesti i  tillegg til på fortau i 300 meter. Det blir heller ingen kryssing av noen større veier, og det er gatelys på hele strekningen som normalt brøytes og strøs ved behov. 

Det kan være mange ulike ambisjoner med å delta i Gå-joggen også på vinterstid: I og med at samme trasè beholdes i alle løpene gjennom sesongen, er dette en ypperlig anledning til å ha sitt private, månedlige testløp. Ildsjelene bak arrangementet kan med hånden på hjertet si at her ønskes alle ambisjoner hjertelig velkommen, det være seg som gående, løpende med eller uten tidtaking, «konkurrere med seg selv», «slå naboen» og aktive superløpere!

Facebook: Bedriftsidrettskretsen-Gåjoggen
Kondis: Samleside for Vinterjoggen
Strava: Vinterjoggen Hamar 2019


Bildet under: Ekteparet Bente (foran) og Pål Erik Langøigjelten står sammen med  Esther Innselset bak det meget sosiale arrangementet ved Prestrudhallen en onsdag i måneden gjennom hele vinteren. (Foto fra Gå-joggens facebookside) 

Fullstendige løpsinnbydelse Gå-joggen – vinter 2019/2020:

Arrangørtrio.jpgLøpsdatoer sesongen 2019-20: 
• Onsdag 30. oktober 
• Onsdag 27. november 
• Onsdag 18. desember
• Onsdag 22. januar 
• Onsdag 19. februar 
• Onsdag 18. mars

Tidspunkter: Start uten tidtaking: fra 17:00 – 18:00, påmelding ved start (inngang Presterudhallen). Start aktive på tid: 18:00, påmelding ved start frem til 17:50. 

Teknisk arrangør: EVRY BIL 

Startkontingent: Kr 40,- Fortrinnsvis VIPPS, mulig med kontant (ingen veksel) 

Premiering: Premiering for deltagelse i alle løp i vinterkarusellen med unikt krus med påskriften «Vinterjoggen 2019/2020». For sesongen 2018/2019 finnes det kun 10 slike i omløp, så dette bør være et samleobjekt! 

Trasè: Start og mål ved Prestrudhallen som før. Følger gangvei som tidligere mot Snekkerstufeltet, men knekker av til venstre før undergangen og følger gangvei langs Furubergvegen/Kornsiloveen hele veien rundt til Storhamarsenteret og videre langs Norsk Tipping. Benytter fortau i Store Prestrudveg, før man på nytt tar skjermet gangvei retning Alfs Prøysens veg, knekker av gangvei ned og forbi Prestrud skole og Prestrudhallen. Tar til høyre før Furubergveien og inn på samme gangvei og trasè som man benyttet den første kilometeren, nå i motsatt retning. Følger denne til mål (man kommer med andre ord i mål motsatt vei enn tidligere). 
Samlet lengde er nøyaktig 4,5 kilometer. Vi håper omleggingen tas godt imot, og selv om vi ser på dette som en prøvetrasè i 2019/2020 tar vi sikte på at dette blir trasèen også i fortsettelsen om det ikke blir store protester. 

Servering: Saft (og ved mange anledninger kake) ved mål. 

Resultatservice: Høytlesing av resultater i sosialt lag (og servering) etter målgang, samt resultater på nett (facebookside) innen 2 timer etter målgang, og Kondis så snart som mulig. 

Løyperekorder: Kvinner: «Up for Grab» Menn: «Up for Grab» 

Garderobe/toaletter: Det er tilgang til enkle fasiliteter innendørs (toalett) i Prestrudhallen, men vi anbefaler å stille ombyttet, og å ta dusjen hjemme. 

Annet: I og med at vi beholder samme trasè i alle løpene gjennom sesongen, er dette en ypperlig anledning til å benytte vinterjoggen som sitt private testløp. Vi kan med hånden på hjertet si at dette arrangementet ønsker alle ambisjoner hjertelig velkommen: gående (uten tid/med tid), løpende (uten tid/med tid), «konkurrere med meg selv», «slå naboen» og aktive superløpere! 

Vinterjoggen-ny_løype.jpg