Kondismedlem Sponset innhold
Krystallvase_100maraton

Oppdaterte regler for telling av løp til Kondis-utmerkelser maraton

Regelsettet er oppdatert 10.1.18. Hovedendringen gjelder cannonballøp- regelsettet er nå komplett for både approberte løp og ikke approberte løp som cannonball-løp.

Reglene gjelder for telling av løp for utmerkelser som Kondis står for. Se utmerkelsene her.

Regler for utmerkelser for antall maratonløp som utdeles i regi av Kondis:

 1. Registrering etter disse regler er en forutsetning for tildeling av premier fra Den norske Maratonklubb (DnM)/Kondis for fullførte maratonløp.
 2. Reglene erstatter regler fra 1.1.2005 og trer i kraft fra 1.1.2018.
 3. Løp som er registrert og godkjent av DnM/Kondis før denne dato godkjennes.
 4. Etterregistrering av løp utført før 1.4.2016 godkjennes etter disse reglene. Skjønn skal utøves slik at registreringen er mest mulig i samsvar med tidligere praksis.
 5. Godkjenning av utførte løp foretas av maratonutvalget i DnM/Kondis. Ankeinstans er styret i Kondis.
 6. Løp som godkjennes skal være utlyst med offisielle resultater etter løpsdistanse (42 195 m).
 7. Søkeren har ansvar for bekreftelse av utenlandske resultater.
 8. Løp skal være approbert av nasjonalt/internasjonalt særforbund eller interesseorganisasjon som Kondis. Løypene skal være kunngjort på forhånd i terminlister fra approberende organisasjon.
 9. Løperen må være entydig identifisert i løpets resultatliste. Dersom løperen har løpt på annen deltakers startnummer, må bekreftelse foreligge fra arrangøren eller i offisiell terminliste.
 10. Maratonpassering under ultraløp og triatlon/Ironman kan godkjennes dersom det foreligger offisiell mellomtid maraton. Tiden må foreligge i offisiell resultatliste. Bare en maraton godkjennes per ultraløp.
 11. Funksjonærløp kan godkjennes hvis funksjonærløpet kunngjøres i innbydelsen. Det må foreligge ansvarlig kontrollør/tidtaker (ikke en av deltakerne) for funksjonærløpet. Kun det ordinære løpets funksjonærer kan få godkjent funksjonærløpet som tellende. Løpet må gå i den ordinære løypa. Bekreftet resultatliste må framlegges. Funksjonærløpet skal avvikles innen 3 uker før eller etter det ordinære løpet. Avvik må forhåndgodkjennes av maratonutvalget.
 12. Løp som ikke tilfredsstiller reglene overfor, godkjennes under følgende forutsetninger:
  1. Løpet skal være åpent for alle og legges inn på en offisiell terminliste minimum 3 uker før løpsdato.
  2. Løypa skal være entydig definert og det skal ikke være nødvendig å løpe med kart for å finne fram.
  3. Dersom løperne tar tiden selv og arrangøren ikke har tidtaking (Cannonball-løp):
   1. Deltakerne skal løpe med GPS.
   2. Tid og distanse skal kontrolleres av en funksjonær eller en annen løper.
   3. Løpet skal ha minimum 3 startende maratonløpere som har til hensikt å fullføre.
  4. Det skal føres resultatliste og denne skal publiseres.
  5. Hvis ikke løypa er oppmålt, tillates et lite avvik i distansen pga unøyaktigheter i GPS-måling.

Reglene er behandlet i styret i Kondis og gjelder fra 1.1.18.

 

Maratonutvalget

Oddny Ringheim (leder) - Titina Bakken - Turid Veggeland - Per Gunnar Alfheim