DELTAKELSE 2002 - 2011:
       
År:     13 km   3,7 km Trim    Sykkel Totalt
2002    15      19      15      1       50
2003    21      12      16      1       50
2004    18      16      17      2       53
2005    25       8      16      3       52
2006    14      12      28      3       57
2007    18       9      17      5       49
2008    16       9      25      -       49
2009    15      11      27      5       58
2010    17      13      28      2       60
2011    28      22      45      5      100

REKORDER OG VINNERE 2002 - 2011:
13 km
År Kvinner                   Tid   Menn                    Tid

1988                               Hans Daniels            48.08
1991   Åsa Lindgren          54.36
2002   -                           Erik Tvedt              52.05
2003 Margrethe Bergaust    1.17.30 Rune Gilde              53.22
2004 Sara Olsson             57.43 Rune Gilde              54.41
2005 Sara Olsson             58.30 Jon Per Nygård          48.57
2006 Marit Bratt           1.27.33 Rune Gilde              53.45
2007 Hilde Bolstad         1.07.04 Sven Nylund             50.33
2008 Marianne Harviken     1.12.46 Ingar Kristiansen       53.54
2009 Rita Nordsveen          57.07 Dag Nylund              58.37
2010 Rita Nordsveen          58.15 Sven Nylund             52.09
2011 Sara Olsson           1.02.47 Otto Grafsrønningen     53.01  

3,7 km
1996                               Jan Erik Weslum         12.23
2001 Ragnhild Bolstad        13.38
2002 Ragnhild Bolstad        14.06 Oddbjørn Homstvedt      12.57
2003 Ingunn Flermoen         22.30 Erik Tvedt              12.38
2004 Ragnhild Bolstad        13.40 Kim Westad              12.51
2005 -                             Oddbjørn Homstvedt      13.32
2006 Berit Gilde             18.47 Kim Westad              13.35
2007    -                          Oddbjørn Evensen        16.27
2008 Kari Helene Bekkelund   21.25 Antony Jogerud          16.17
2009 Inger Nylund            19.33 Ole Harald Kveset       14.42
2010 Hanne Myhr              16.48 Petter Myhr             14.28
2111 Ragnhild Bolstad        14.34 Rolf Bakken             14.10       

13 km sykkel
2002 -                             Odd Nerby               52.20
2003 -                             Odd Nerby               51.42
2004 -                             Oddbjørn Evensen        42.07
2005 Tove Stalsberg          47.40 Odd Nerby               58.14
2006 -                             Espen Årud              35.18
2007 Ingeborg Scheve         41.11 Bjørn Burås             33.04 
2008 -                             -
2009 Trude Aasen Sukke       47.22 Jan Kristian Møller     35.27
2010 Maja B Nergaard       1.16.58 Runar Pettersen         46.34
2011 Maja B Nergaard       1.34.36 Kjell Arild Andersen    35.30