Knartamarsjen på Galterud er et tradisjonsrikt arrangement som er blitt arrangert på Kr. himmelfartsdag siden 1981. Her fra starten i 2017.


2022 Reportasje, bilder og resultater: Knartamarsjen på Galterud for 41. gang


2021 Ikke arrangert


2020 Ikke arrangert


2019 Reportasje og resultater: Christoffer Enderud Hansen suveren i Knartamarsjen


2018 Resultater: Knartamarsjen 2018


2017 Reportasje, bilder og resultater: Knartamarsjen på Galterud samlet 117 deltakere Kr. Himmelfartsdag


2016 Reportasje og resultater: Den 37. Knartamarsjen på Galterud