Løypa har tidligere vært 25 km for alle over 21 år. For juniorer har løypa vært 15 km. Dameløpere kan velge om de vil løpe 15 km eller 25 km. I år pågår det store byggearbeider i start- og målområdet. Dette fører til at begge løypene må kortes inn med ca. 800 meter, og blir altså på drøyt 24 km og 14 km.

Opplysninger om løpet finnes på løpets fyldige hjemmeside www.fagerheikongen.no. Fra denne sida er det også mulig å melde seg på løpet på en enkel måte.