Det startes i puljer med maksimalt 25 deltagere i hver og det blir ikke matstasjoner - deltagerne må selv sørge for tilstrekkelig drikke. Den korte løypa kortes ned fra 15 til 12 km, mens løypa på 25 km er som vanlig. Første start går kl. 12, og det blir 10 minutter mellom puljene. Det blir ikke vanlig premiering, kun deltagerpremie til alle. Det blir heller ingen garderober åpne. Se ellers opplysninger på løpets hjemmeside her 

Skrevet af arrangørernes Gunnar Bjørn Solfjeld