På grunn av massiv hogst i den opprinnelige traséen, har arrangøren valgt å legge om løypa i årets Skogvokteren Ultra. Det rapporteres også å ha ligget mye mer snø enn vanlig i området, og arrangøren har noen kommentarer også rundt dette.

Du finner oppdaterte løypebeskrivelser, GPX-filer med mer på løpets hjemmeside.