Det er neppe noen forfatter av kondisjonert litteratur, hverken utenlands eller norsk som er mer lest av de norske kondisjonistene de siste årene.
Thor Gotaas har skrevet tjukke bøker fullstappet av historier om løping og ski. I kondisbutikken finner du bøkene Birken - Historien om det seige slitetFemmila - Skisportens manndomsprøve og Løping - en verdenshistorie

Thor Gotaas er også en veldig artig kar til å fortelle sjøl og mange nordmenn har hatt gleden av å høre ham forelese.

Dette skriver Birken om utmerkelsen og Thor Gotaas i sin pressemelding:

Birkens hederspris
Birkens hederspris har blitt utdelt hvert år siden 2008.

Ved tildeling av prisen skal det legges vekt på at vedkommende gjennom lengre virke har opptrådt forbilledlig og bidratt til Birkebeinerarrangementenes anseelse og utvikling, eller på annen måte er knyttet til et eller flere av arrangementene gjennom uegennyttig innsats, medmenneskelighet og gjennom sitt eksempel er/har vært en stimulans for et eller flere av Birkebeinerarrangementene.

Prisen skal primært tildeles for frivillig innsats og engasjement, men kan også tildeles en deltaker i et eller flere av arrangementene.

 

Årets prisvinner
Thor Gotaas - folklorist, forfatter og foredragsholder tildeles årets hederspris.

Gjennom sin fremragende formidlingsevne, enorme kunnskap og flotte omtale av Birken i sine foredrag - setter han Birken på kartet på en helt unik måte. 

  • Prisvinneren er født inn i en Birkenfamilie og har fra tidlig barnsbein følt «Birkensjuka» i dagene før arrangementet.
  • Han har et stort hjerte for Birken. Med sin enorme kunnskap om Birken og gjennom sin entusiasme har han bidratt til å gjøre merkevaren Birken til en referanse i det norske språk og for det norske folk.
  • Prisvinneren har deltatt i 23 Birkebeinerrenn, 6 Birkebeinerritt og 7 Birkebeinerløp.
  • Prisvinneren har  utgitt 31 bøker, bl.a.historien om BIRKEN - det seige slitet i 2015