Kondis har etablert tre regioner som er mottakere av grasrotmidler fra Norsk Tipping. Det er knyttet en bankkonto til hver av de tre regionene slik at grasrotmidlene går direkte til den regionen hvor de hører hjemme. 

Når du velger deg en mottaker av din grasrotandel går syv prosent av det du tipper for til grasrotmottaker uten  at det koster deg noe som helst. Dette er penger Norsk Tipping avstår fra og sender videre til oss som er grasrotmottakere. 

Det er penger som kommer svært godt med lokalt enten det er til å arrangere medlemsmøter, engasjerende tiltak på Kondistreninga lokalt, eller vi for eksempel skal utstyre nye lokale reportere med fotoutstyr. For oss betyr grasrotmidlene at vi kan gi støtte til dekning av eksterne instruktører og gode foredragsholdere på Kondistreningas arrangementer eller andre medlemsmøter, dekning av kostander til bevertning og premier/gaver, leie av lokaler, og for å kunne dekke flere mosjonsarrangementer på kondis.no fra mange ulike steder rundt i landet. 

Tre regioner

Vi har etablert tre Kondis-regioner:

Kondis Region Nord: Er regionen for deg som bor i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. (Org.nr. 911 995 654)

Kondis Region SørVest: Er regionen for deg som bor i Agderfylkene, Rogaland og Vestland.(Org.nr. 912 014 207)

Kondis Region Øst: Er regionen for deg som bor i Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innland (Org. nr. 912 003 477)

Slik gjør du det

Når du skal opprette en region som din grasrotmottaker, gir du beskjed til tippekommisjonæren som oppretter dette for deg. Dersom du allerede har opprettet en grasrotmottaker, kan du når som helst endre denne til en annen om du ønsker det. Noen ganger kan det være nødvendig å oppgi organisasjonsnummeret til den du ønsker å gi din grasrotandel til. Vi har derfor oppgitt disse ovenfor. 

Her kan du lese mer om grasrotandelen og det å bli grasrotgiver på Norsk Tipping sine nettsider.