Vinnere av Dølisjøen Rundt løp 1993 - 2022:

  Kvinner     Menn  
      1979 Gunnar Hundhammer 38,15
1993 Sonja Bjørklund 61,24 1993 Trond Frøvold 44,47
1994 Vigdis Sjøvik 80,44 1994 Øystein Syversen 39,24
1995 Inger Haugen 49,30 1995 Ole Petter Ringnes 40,24
1996 Inger Haugen 48,14 1996 Trond Nordberget 41,41
1997 Berit Lund 63,23 1997 Rune Engebråthen 42,24
1998 Mangler….   1998 Mangler….  
1999 Mette Strandhaug 59,21 1999 John Andres Gaustad 45,32
2000 Sonja Bjørklund 65,59 2000 Svein Christer Enger 48,42
2001 Ingunn Fossmellem 60,16 2001 Knut Bergsløkken 46,29
2002 Kaja Melstrøm 63,24 2002 Øystein Syversen 41,35
2003 Sonja Bjørklund 65,30 2003 Rune Engebråthen 43,39
2004 Mona Enger 63,42 2004 Rune Lund 49,50
2005 Mona Enger 63,13 2005 Magnus Herud 44,52
2006 Mona Enger 61,08 2006 Halvor Korbøl Thoner 46,23
2007 Mona Enger 64,54 2007 Halvor Korbøl Thoner 44,42
2008 Gunn-Helen Hagen 61,25 2008 Rune Solberg 51,20
2009 Gunn-Helen Hagen 60,19 2009 Halvor Korbøl Thoner 46,33
2010 Gunn-Helen Hagen 59,19 2010 Halvor Korbøl Thoner 45,54
2011 Rikke Melstrøm 62,27 2011 Morten Tronbøl 44,45
2012 Julie Juvik 60,16 2012 Gjermund K.Thoner 50,49
2013 Ragnhild Øksdahl 60,53 2013 Steffen Paulsen 42,03
2014 Cathrine Andersen 57,26 2014 Halvor K. Thoner 45,52
2015 Ann-Heidi Scarning 55,46 2015 Ola Erling Korbøl 43,52
2016 Marie Renee Gangsø 54,10 2016 Ola Erling Korbøl 43,46
2017 Marie Renee Gangsø 50,27 2017 Ola Erling Korbøl 43,21
2018 Karoline Næss 47,11 2018 Ola Erling Korbøl 41,33
2019 Cathrine Andersen 57,49 2019 Ola Erling Korbøl 44,08
2020 Ingrid Rosager 53,29 2020 Østen Brovold Midtsundstad 43,47
2021 Cathrine Andersen 53,13 2021 Halvor Korbøl Thoner 46,33
2022 Cathrine Andersen 42,05 2022 Jarke Marvik 43,24