Ser man nærmere på deltagertallene finner man ikke uventet at Oslo Maraton, som hadde 2273 deltagere i fjor, fortsatt er størst. Deltagelsen i Oslo Maraton, som likevel var litt lavere enn i 2013, utgjør 36 % av deltagelsen totalt. I internasjonal sammenheng kommer Oslo Maraton på 162. plass på lista over de 299 maratonløpene som hadde over 1000 deltagere i fjor.

Nest flest deltagere hadde Midnight Sun Marathon, som hadde innlagt NM i fjor. Med 601 deltagere gikk forbi Nordmarka Skogsmaraton på deltagerstatistikken. I alt var det fire maratonløp med over 300 deltagere og ti løp med over 100 deltagere.

Deltagelsen fordeler seg på 49 maratonløp og ultraløp med innlagt maraton som sto oppført på Terminlista i 2014. Nye løp som kom til i fjor omfatter Grimstad Maraton og Påskeharemaraton.

 

Deltagertall (antall fullførende) og vinnertider i norske maraton 2014:

  Vinnertider Deltagere  
  Menn Kvinner 2013 2014 Endring (%)
Oslo Maraton 2.21.36 2.54.27 2291 2273 -0,8
Midnight Sun Marathon/NM 2.28.54 2.46.46 550 601 9,3
Nordmarka Skogsmaraton 2.37.21 3.04.29 649 551 -15,1
Bergen City Marathon 2.36.05 3.07.58 326 399 22,4
Trondheim Maraton 2.46.10 2.50.04 172 167 -2,9
Hardangervidda Maraton 4.03.57 4:57:38 103 143 38,8
Stavanger Maraton 2.49.27 3.05.03 144 139 -3,5
Ribbemaraton 3. juledag (&) 121 120 -0,8
Jessheim Vintermaraton 2.44.35 3.07.58 145 109 -24,8
Fredrikstad Maraton 2.42.05 3.25.11 101 108 6,9
Fjellmaraton 2.49.51 3.20.21 81 97 19,8
Bislett 50k/42k (*) 2.32.32 3.01.33 69 92 33,3
Holmestrand Maraton 2.39.39 2.55.59 78 91 16,7
Bergen Ultra/Maratonkar., apr. (*) 2.34.41 3.23.20 85 86 1,2
Karmøy Maraton 2.51.45 3.12.41 58 83 43,1
Ringeriksmaraton 2.55.40 3.49.36 58 80 37,9
Bergen Maraton/Maratonkar., okt. 2.43.17 3.05.17 65 69 6,2
Maratonkarusellen, des. 2.42.05 3.06.57 40 63 57,5
Romerike Ultrafestival (*) 3.07.58 3.40.22 73 62 -15,1
Kongsvinger Maraton 3.08.21 3.48.02 45 59 31,1
Spitsbergen Maraton 2.49.32 3.34.49 37 55 48,6
Telemarks Tøffeste (*) 3.17.16 6.03.38 54 54 0,0
Maratonkarusellen, feb. 2.49.30 3.23.36 53 52 -1,9
Maratonkarusellen, jan. 2.45.35 3.23.40 47 50 6,4
Farsund Maraton 2.43.45 3.13.14 37 47 27,0
Påskemaraton, Drammen 2.37.00 3.40.39 46 46 0,0
Jølster Maraton 2.59.58 3.19.41 51 45 -11,8
Bergen Skogsmaraton 3.15.13 3.20.38 52 42 -19,2
Undheim 6-timers (*) 2.51.05 3.35.24 46 40 -13,0
Påskeharemaraton 39 ...
Grimstad maraton 2.52.58 3.18.21 39 ...
Unionsmaraton 3.15.47 3.51.03 38 35 -7,9
Suleskard Maraton 2.02.45 3.20.47 29 35 20,7
Hadeland Maraton 3.07.02 3.56.44 23 35 52,2
Mandalsmaraton 2.58.42 3.27.20 41 33 -19,5
Vestfold Maraton 2.54.11 3.36.35 42 30 -28,6
Kickmaster Ultra Maraton, 11. mai (*) 2.52.54 3.37.50 13 29 123,1
Steinsland bygdemaraton 3.11.02 3.49.56 38 27 -28,9
Hornidalsvatnet Maraton 2.58.11 3.18.45 32 24 -25,0
Ålesund Maraton 2.51.25 3.12.53 18 21 16,7
Nyttårsmaraton, Ålesund 2.55.35 4.15.36 23 20 -13,0
Hadsel Maraton 2.56.07 3.17.16 11 19 72,7
Møkster Maraton 3.09.19 3.27.06 21 16 -23,8
Nordvest Maraton 2.58.53 3.21.47 14 16 14,3
Hitra Maraton 2.54.11 2.51.40 10 16 60,0
Alstahaug Maraton 3.06.09 14 12 -14,3
Kickmaster Ultra Maraton, 1. mai (*) 2.45.33 3.58.08 11 ...
Ulvådalen Ultra (*) 3.44.50 4.25.40 15 10 -33,3
Rett Vest 3.00.11 4.22.17 9 9 0,0
Stokkavannet Maraton 18
Oslofjorden sosialmaraton 5
Sum deltagelse     6091 6299  

 

(*) Ultraløp med innlagt maraton
(&) Antall startende (løp uten tidtagning/resultatliste og hvor antall fullførende er usikkert)

 

Mer om maratondeltagelse: Deltagelse i norske maraton 2013 | Deltagerstatistikk fra internasjonale maratonløp 2014