Den gamle deltaker-rekorden som skriver seg fra den forrige joggebølgen på 80-tallet var på 87. I 2008 var det til sammenlikning med 38, og i 2007 deltok 46. Runden var i år et samarbeid med "Verdens aktivitetsdag" som har som motto "Grønn resept" eller "Løp deg frisk!". Det var sommerlige temperatur på Drevsjø under FIK Ren-Engs tradisjonelle 1. mai-løp, noe som nok også hadde stor betydning for oppslutningen.
De 20 raskeste i Drevsjørunden 01.05.09:

1. Maja Solbakken 10.47
2. Estafano Alyhao Eritrea 11.02
3. Mikal Lillestu 11.02
4. Anwar Gilban Palestina 11.14
5. Jan Lillestu 11.15
6. Foad Omer Eritrea 11.44
7. Tor Sand 12.35
8. Davit Amani Eritrea 12.49
9 Raswan Haidar Kurdestan 13.13
10, Amund Østmo 13.14
11. Jonas Martinsson 14.03
12. Fatim Amini Kurdestan 14.21
13. Jesper Martinsson 14.32
14. Bjørn Martinsson 14.32
15. Hassan Gilban Palestiana 14.43
16. Amed Alshaban Palestina 14.49
17. Akmed Alshaban 15.15
19. Abo Akmed 16.02
20. Saydid Hussain Somalia 16.22
Resultater fra Drevsjørunden 2008:
Egil Skapsno tilbake i Drevsjørunden