Etter forslag fra Ultraløpsutvalget fremmet Sentralstyret i Norges Friidrettsforbund følgende sak til tinget i Alta sist helg:

  • Endring i Nasjonale bestemmelser Kapittel B – Norgesmesterskap:
  • NM 100km arrangeres hvert år fra 2012.
  • NM 24 timers løp arrangeres hvert år fra 2012.
  • NM 6 timers løp sløyfes fra 2012.

Begrunnelse: Ultraløp har hatt offisielle mesterskap fra 2005 med 6 timers løp og 100km arrangert annethvert år. Utviklingen i ultraløp, både deltakermessig og interesse for å arrangere, tilsier at mesterskapsøvelsene justeres. Videre er statusen for ultraløpsmesterskap også hevet på det internasjonale plan. Lovutvalget har ingen kommentarer.


ULTRA-NM PÅ TO DISTANSER FRA 2012:

Forslaget ble godkjent, og dermed et det klart for NM 100 kilometer og NM 24-timers hvert år fra og med 2012. Siste mulighet til å løpe NM Ultraløp på 6-timers er dermed i 2011, da Romerike Ultraløperklubb arrangerer Romerike 6-timers i Fetsund 20.august.

100 km:
For 2012 er mesterskapet på 100 kilometer allerede tildelt Malm IL.
Se artikkel i lokalavisa.

24-timers:
Ultraløpsutvalget vil gå ut med utlysning senere, men tar gjerne tilbakemelding allerede nå fra de som kan tenke seg å arrangere NM 100 km i 2012 og NM 24-timers i 2012 og 2013.

På litt lenger sikt vil Ultraløpsutvalget også fremme forslag om NM terrengultra, slik at NM-programmet er tilpasset de internasjonale mesterskapene.