Tilsvar lisensordning

Av: Charlotte Svensen, kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Mosjonister har i dag oppfordrer til boikott av løp i regi av Norges Friidrettsforbund. Det fremsettes en rekke feilaktige påstander som Norges Friidrettsforbund ønsker å besvare.

Man blir ikke populær av å påføre folk kostnader. Men det er viktig å ha med seg at lisensen er med på å styrke Norges Friidrettsforbunds helhetlige mosjons- og idrettstilbud, og at hver enkelt løper får viktige fordeler. Det fremsettes at en mosjonist kan komme til å måtte betale 2500 kroner for å delta i mosjonsarrangement, det medfører ikke riktighet. For denne aktive løperen, og alle andre mosjonister som deltar på flere mosjonsarrangement oppfordrer vi til medlemskap i en av våre 880 klubber, og kjøp av helårslisens til 375 kroner. Med denne lisensen kan man delta i alle arrangement i tilknytting til friidretten, og den medfører at løperen er idrettskadeforsikret på trening og konkurranser hele året (Les mer om lisensen her).

Norges Friidrettsforbund har i en årrekke hatt lisens på arrangementer på bane, og på Friidrettstinget ble det vedtatt at lisensen også skal gjelde for arrangement utenfor bane på samme måte som i andre idretter som blant annet  sykkel, ski, fotball, håndball og triatlon.

Det medfører heller ikke riktighet slik det fremsettes at Norges Friidrettsforbund innfører lisens for det som blir betegnet som «å raske til seg mest mulig penger».  Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet. Det skal bli flere på kurs, det skal bli mer aktivitet for barn og unge, og arrangementene skal styrkes slik at tilbudet blir enda mer attraktivt. Forhåpentligvis vil det bidra til at enda flere får på seg løpeskoene og lever et aktivt liv. Noen mener sikkert fortsatt at det er feil at akkurat de skal bidra til dette, men vår oppgave som idrettsorganisasjon er å legge til rette for at alle bidrar der de kan, slik at vi sammen kan bli best mulig.

Ved å opptre samlet, får vi gunstige betingelser som kommer alle mosjonsløpere og arrangører til gode. Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret.

Vi har mange hundre dyktige klubber og lag med små og store gode mosjonsarrangement. Ved å boikotte arrangementene rammer man frivilligheten som tilrettelegger for gode aktivitetstilbud for mosjonister. 

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. 
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i. 
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens. 
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner. 
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta. 
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner. 
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.