Avlyst_Arrangoren.jpgØyvind Wennersberg har oversendt Birken AS et rikholdige materiale for å vise at værforholdene som førte til årets var meldt i forkant, og dermed ikke grunnlag for force majeure. Det sentrale i saken er påmeldingsvilkårenes punkt to, siste avsnitt der det står følgende: 

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselige oppståtte vær-klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren hele startkontingenten.

Bildet: Raudfjellet natt til lørdag 15. mars (Arrangørfoto)


I forkant av årets Birkebeinerrenn fulgte Wennersberg nøye med på værvarslingen, og hele uken i forveien var det varslet mye vind. Siden han bor på Sjusjøen kjenner han godt til hva vindstyrken som var varslet ville innebærer for arrangementet og håpet bare på at vinden skulle avta noe raskere enn hva som var varslet

- Når så arrangementet blir avlyst, og arrangøren henviser til påmeldingsvilkårene når de mener de kan beholde hele startkontingenten, mener jeg det må være noe jeg ikke har forstått, sier Wennersberg. Han tok derfor kontakt med arrangøren 19.03 og bad om refusjon av startkontingenten eller en forklaring på hvordan de har tolket påmeldingsvilkårene.

Da han verken fikk noen forklaring på hvordan de tolker påmeldingsvilkårene eller refusjon av startkontingenten, valgte han å sende saken til forliksrådet i Åmot kommune 24.04. 

- Der må Birken AS i alle fall forklare meg hvordan de tolker påmeldingsvilkårene i forhold til de værvarsler som var gitt hele uken i forkant av årets renn. Nå i etterkant kan det også bevises at været som ble varslet fredag 14. og lørdag 15. mars ble nøyaktig som varslet, hevder den Sjusjøbosatte birkebeineren.

Til dn.no har Hans Petter Adolfsen i Birken AS uttalt at Norges Skiforbund at har tolket regelverket på samme måte som Birken AS, noe Wennersberg synes er merkelig dersom NSF satt seg inn i alle de værvarslene som han har vist til til i sitt mitt brev sendt Birken AS 28.03.

Etter å ha purret på refusjonen ble begrunnelsen gjentatt i svar fra Birken AS 23.04: 

I følge våre påmeldingsvilkår som du aksepterte ved påmelding er det ingen refusjon av startkontingent, lisens o.l. avlysning. 

Kondis.no 15.04: Birkebeinerrennet 2014 avlyst