Løypa var på forhånd kontrollmålt, men på løpsdagen ble dessverre alle løperne på halvmaraton vist feil og løp dermed ca. 300 meter for langt. 

Feilen skjedde på den siste kilometeren på runde to. Ned mot Holmenbrua skulle løperen hatt et vendepunkt som var ca. 150 m tidligere enn vendepunktet på første runde. Dette litt tidligere vendepunktet var lagt inn for å oppnå korrekt distanse i henhold til Kondis sin løypemåling. Det var her riktignok satt ut et skilt med teksten "Vendepunkt runde to", men dette var vanskelig å se og løypevaktene hadde ikke fått gode nok instrukser på forhånd. Arrangøren beklager tabben på det sterkeste.

Tidene oppnådd på halvmaraton vil selvfølgelig telle på statistikker siden løperne løp lengre enn de behøvde, men tidene ble altså dårligere enn hva de ellers kunne blitt. 

Deltakerne på 5 og 10 km løp for øvrig korrekt i kontrollmålte løyper. 

Kondis-reportasjer fra årets Drammensmaraton:
Drammensmaraton - løpsfest i sommervarme
Drammensmaratons 5 km ER kontrollmålt