Det har vært suverent vær på de aller fleste løpene i år. Været er nok en av årsakene til nye rekordtall og at orientering på kveldstid en gang i uka er populært.

Det er i periodene 19.april til 27. september avviklet 20 løp. 11 løp før ferien og 9 løp etter ferien. Det ble onsdagsløp 18. mai, ellers er alle løp vært på tirsdager. Løpene har vært veldig bra gjennomført. Kvaliteten på løyper og kart har vært gjennomgående god.

Tirsdag 15. november var det årsmøte og premieutdeling for bedrift o-sesongen 2016. I alt var det 46 fremmøtte. Referat fra møte legges i dokumenter på hjemmesiden for 2016 når det blir klart. 

Hjemmesiden med artikler og resultater

Medaljer_aarsmotepapirer.jpgMedaljer og årsmøtepapirer ligger klart til utdeling. (Foto: Stein Arne Negård)

Bevertning_aarsmote_2016.jpg
Bevertning hører med på årsmøte og premieutdelingen. (Foto: Stein Arne Negård)

STARTER PR. LØP SESONGEN 2016:
LØP  1: IMERSLUNDMARKA       244
LØP  2: FURUBERGET           243
LØP  3: MOSKOGEN             235
LØP  4: ILSENG               244
LØP  5: GRINDALSMOEN         198
LØP  6: FRØBERGSBERGET       239
LØP  7: MOSJØMARKA           243
LØP  8: KISEÅSEN             208
LØP  9: GÅSBU                211
LØP 10: GRINDÅKERMARKA       219
LØP 11: VOLLKOIA             209
LØP 12: KVILHEIM             176
LØP 13: KVEÅDAMMEN           148
LØP 14: KLEVFOS              198
LØP 15: FURUBERGET           225
LØP 16: GRUNDSETMOEN         216
LØP 17: MOSKOGEN             199
LØP 18: WEENSVANGEN          168
LØP 19: GÅSBU                202
LØP 20: FURUBERGET           217

GJ.SNITT ANTALL LØPERE 2013 - 2016:
2013: 3961 : 20 LØP = 198
2014: 4110 : 20 LØP = 206
2015: 3934 : 20 LØP = 197

2016: 4242 : 20 LØP = 212

DELTAKELSE 2007 - 2016:
År    Starter  Løpere Premier

2007    3413    344    238
2008    3755    343    258
2009    3787    369    258
2010    3962    392    278
2011    3797    391    262
2012    3918    402    260
2013    3898    409    262
2014    4072    428    273
2015    3913    431    263
2016    4221    437    287

ANTALL PREMIERTE 1988 - 2016:
 
1988
183
1989
199
1990
257
1991
266
1992
231
1993
247
1994
265
1995
256
1996
285
1997
275
1998
264
1999
261
2000
258
2001
232
2002
243
2003
236
2004
246
2005
233
2006
222
2007
238
2008
258
2009
258
2010
278
2011
262
2012
260
2013
262
2014
273
2015
263
2016
287