Kondismedlemmer har en rekke fordeler med rabatter på hotellovernattinger, flyreiser, startkontingent i løp med kvalitetsavtale med Kondis, treningsveiledning, utstyr og treningsklær, og advokathjelp. 

Som medlem får du tilgang til et digitalt arkiv med Kondisblader helt tilbake til januar 2016. Her kan du finne masse godt treningsstoff og gode reportasjer. Du får også tilgang til alle plussaker forbeholdt medlemmer som vi publiserer på kondis.no. 

Familiemedlemmene må bo i samme husstand som et hovedmedlem i Kondis. Familiemedlemmene får ikke tilsendt et eget medlemsblad, men leser bladet som sendes til hovedmedlemmet. 

Her kan du melde deg inn som familiemedlem og få gratis medlemskap ut året.