Etter at virtuelle løp ble et tilbud til erstatning for de mange avlyste ordinære løpene i fjor har Kondis fulgt med på disse blant annet ved å føre lister over tider registrert på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Listene, som nå er er ajourført med resultater fra virtuelle jule- og nyttårsløp,  er av mange grunner ikke å regne som ordinær statistikk, men kan kanskje likevel gi et visst inntrykk av interessen for virtuelle løp.

Tidsgrensene og hvor mange som er registrert under disse tidene på hver av distansene for kvinner og menn er gitt i tabellene under sammen med tilhørende seniornivå ut fra veterantabellene (WMA).  Tidene tilsvarer som man kan se omtrent samme nivå for 5 km, 10 km og halvmaraton, mens de for maraton er noe svakere. 

Menn

  Tider under WMA (%) Løpere
5 km 18.30 70.2 165
10 km 39.00 68.8 195
Halvmaraton 1.25 69.4 129
Maraton 3.20 62.4 82

Kvinner

  Tider under WMA (%) Løpere
5 km 23.00 63.4 166
10 km 48.00 62.8 199
Halvmaraton 1.45 62.4 144
Maraton 4.10 54.9 93

Som det framgår er 10 km distansen med flest registrerte løpere med tider under tidsgrensene både for kvinner og menn, fulgt av 5 km og halvmaraton, mens det er endel færre registrerte tider på maraton.

Sammenlikner man videre med deltagertall fra noen av de større virtuelle løpene som gikk i fjor (tabell under) og som hadde flere distanser på programmet hadde 10 km flest deltagere i fem av ti av disse, og  spesielt populær var distansen i  17.Mairaton som ble arrangert av Oslo Maraton. I den virtuelle utgaven av Oslo Maraton på høsten hadde derimot halvmaraton, som regelen er for de ordinære utgavene av Oslo Maraton, flest deltagere. Av de virtuelle løpene til Runner's World  kan videre nevnes Solo Race, som går ukentlig med mange deltagere gjennom året, og hvor 5 km hadde flest deltagere ut fra de ukene som det er sett på her.

  5 km 10 km Halvmaraton Maraton
17.Mairaton n/a 1910 1095 158
Bergen City Marathon 54 38 70 18
Midnight Sun Marathon n/a 149 155 75
Norgesmila/Romjulsmila 237 485 n/a n/a
Oslo Maraton n/a 958 1296 322
Romjulsløpet n/a 973 377 93
RW's Nyttårsløp 113 109 36 n/a
RW's Solo Race (*) 391 328 82 10
RW's Sommermaraton n/a 381 338 80
Trondheim Maraton 53 120 75 11

(*) Summert deltagelse for fem tilfeldige uker.

De løpene som hadde flest registreringer på de ulike distansene på Kondis sine lister var disse: 

5 km: RW's Solo Race (64), RW's Sommernattsløpet (52), Perseløpet (33), Trønderjogg Sololøp (31), Namdal vårkarusell #2 (20)
10 km: 17.Mairaton/Jordbærmila (87), RW's Solo Race (79), Oslo Maraton/10 for Grete (37), Perseløpet (31), Romjulsløpet 10 km (30)
Halvmaraton:  17. Mairaton (53), RW's Solo Race (51), Oslo Maraton (46), RW's Langfredagsmaraton (32), Bergen City Marathon (25)
Maraton: Oslo Maraton  (36), RW's Langfredagsmaraton (28), 17. Mairaton (20) RW's Solo Race (18)


Se også: Bestetider virtuelle løp 2020