Bakgrunn:
Resultater til denne statistikken er i det vesentlige hentet fra Kondis sine årsstatistikker på 10 km ført fra siste halvdel av 90-tallet, som var den tiden hvor Kondis begynte med løypemåling etter internasjonale regler (med Jones-counter), og fram til i dag  Når det gjelder tiden før dette har det så langt vites ikke vært ført norske statistikker på 10 km, og man er da begrenset til tilgjengelige resultater/resultatlister fra enkeltløp som kan regnes som gyldige for statistikker, noe som uansett kan være vanskelig å vurdere såpass lang tid i etterkant.

Noen resultater fra eldre tider, i første rekke norske resultater oppnådd i utenlandske løp,  er også hentet fra registreringer gjort av den internasjonale statistikkorgansisjonen ARRS.  

Statistikken:
Noen av oppføringene i statistikken er gitt med kommentarer/merknader. Det gjelder for eksempel slike resultater som er hentet fra ARRS. Videre er noen eldre resultatet som det av ulike grunner kan være knyttet usikkerhet til gitt med kommentarer. I tillegg er alle resultater i norske 10 km-løp oppnådd før 1994 er løpt i løyper som ikke er kontrollmålt

Statistikk: 10 km kvinner - alle tider