Orienteringsløpene for høsten er nå godt i gang i Hordaland Bedriftsidrettskrets, og løp nummer to gikk denne uken på Fløyen. Etter en varm sommerdag var det meldt ekstremnedbør om kvelden, og det ble etter hvert ganske vått, men de første løperne klarte å komme seg gjennom løypen før regnet kom. 255 o-løpere hadde funnet veien til samlingsplassen på Fløysletten for å prøve seg på løypene rundt omkring på Fløyen.

Det gjenstår nå 4 løp pluss et nattløp før sesongen er over.

På Facebook-siden for Bedriftsorientering i Hordaland oppstod det etter løpet en diskusjon omkring kartkvaliteten. Det viste seg at mange løpere hadde vanskeligheter med å skjelne løypepåtrykket fra høydekurvene. Og når deler av løypen gikk under høye grantrær i skyet vær så var det ikke så lett å se postmerkeringene på kartet.

Det var Høgskulen på Vestlandet B.I.L. som stod som arrangør denne gang.

Resultater fra o-løp Fløyen 28. august

Se eksempel fra B-løypen under her:

Kartutsnitt_1.jpgHvor er post 8?