Norges Friidrettsforbunds Ting vedtok 16. mars 2013 å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. Dette møtte stor motstand blant både klubber, arrangører og løpere og fikk en rekke store oppslag i mediene. Under landsmøtet til Kondis i 2014 overrakte Gisle Sellevold et tingforslag fra IF Klypetussen til Norges Friidrettsforbund der de ba om at lisensordningen blir avviklet. 

Nå når Norges Friidrettsforbund har sitt  Friidrettsting den 21. - 22. mars har friidrettsklubben Bøler laget et konkret forslag hvor de anbefaler  å avvikle engangslisensen.

"Bøler IF Friidrett foreslår at landsmøtet i 2015 fjerner ordningen med engangslisens i mosjonsarrangement. Dette skal skje så fort som mulig og senest fra og med 1.1.2016."
 

Mindre inntekter til klubbene, konkuransefordel til private arrangører
I sin begrunnelse til endringsforslagene peker Bøler bl.a. på at engangslisensen  vil gi mindre inntekter for klubbene og at det vil gi arrangører utenfor NFIF en konkurransefordel.

Et av argumentene som har blitt brukt av NFIF til forsvar for engangslisensen er at utøveren vil få en forsikring som  dekker akutte skader. Bøler IF friidrett, som har brei erfaring etter å ha arrangert skogsløpet Nøklevann Rundt i 33 år, mener at det ikke ligger noe realistisk behov for løpere til å ha en slik forsikring.

Det blir også feil å avgiftsbelegge det frivillige arbeidet som nedlegges i klubbene som arrangerer løp og hvor dette er en av kjernevirksomhetene for å skaffe klubbene inntekter, skriver Bøler.

Du kan lese hele  forslaget til Bøler Idrettsforening her:  Forslag til Norges Friidrettsforbunds landsmøte 2015

Kondis har fulgt lisenssaken tett. Vi har samlet artikler, medieoppslag, innlegg på Kondisjonsforum , blogginnlegg med mer på en egen side for Lisenssaken. Lisenssaken på kondis.no

Følg diskusjonen på Kondisjonsforum.