Oslo Maraton eneste maratonløp i Norge med over 1000 deltakere.

Deltagertall (antall fullførende) og vinnertider fra norske maraton i fjor:

Maraton
Vinnertider
Deltagere
  Menn Kvinner 2011 (2010)
Oslo Maraton 2.27.28 2.52.30 1645 (1613)
Midnight Sun Marathon 2.34.18 2.58.01 667 (404)
Nordmarka Skogsmaraton 2.52.46 3.17.49 502 (435)
Stavanger Maraton 2.44.58 3.14.32 120 (94)
Romerike 6-timers (*) 2.39.28 3.05.20 117 (83)
Fredrikstad Maraton 2.48.18 3.14.53 87 (84)
Trondheim Maraton 2.45.41 3.00.07 86 (73)
Fjellmaraton 2.42.57 3.00.30 83 (89)
Jessheim Vintermaraton 2.49.59 3.03.45 83 (64)
Bergen Ultra m/maraton (*) 2.43.05 3.09.36 82 (79)
Bergen Maraton 2.35.53 3.13.49 74 (71)
Kongsvinger Maraton 2.38.57 3.32.03 68 (76)
Maratonkarusellen, des. 2.54.51 3.50.22 52 (45)
Suleskard Maraton 3.10.10 4.17.43 51 (41)
Jølster Maraton 2.42.47 3.52.44 50 (55)
Maratonkarusellen, feb. 2.45.18 4.00.22 47 (50)
Påskemaraton, Drammen 2.44.27 3.33.55 47 (47)
Hornidalsvatnet Maraton 2.41.37 3.18.05 46 (42)
Ringeriksmaraton 2.53.35 3.07.07 43 (46)
Unionsmaraton 2.52.22 3.18.30 40 (36)
Mandalsmaraton 3.00.17 3.09.01 37 (47)
Maratonkarusellen, jan. 2.48.30 4.13.51 35 (49)
Hadeland Maraton 2.44.21 4.18.11 30 (27)
Spitsbergen Maraton 3.01.12 4.04.07 29 (38)
Undheim 6-timers (*) 2.50.47 3.14.03 21 (23)
Rett Vest 2.50.01 4.36.04 19 (18)
Ålesund Maraton 2.38.58 4.07.39 17 (16)
Alstahaug Maraton 3.07.39 4.56.04 16 (7 )
Atlanten Maraton (baneløp) 3.18.04 5.00.01 14 (14)
Nordvest Maraton 2.55.34 4.11.06 14 (10)
Nyttårsmaraton, Ålesund 2.55.01 5.02.05 14 (8 )
Hitra Maraton 2.54.36 4.56.09 14 (4 )
Ulvådalen Ultra (*) 3.06.34 3.34.50 14 (19)
Kickmaster Ultra Maraton (*) 2.41.30 - 12 (13)
Lofoten Maraton 2.35.12 3.49.12 10 (7 )
Hadsel Maraton 2.56.15 - 7 (7 )
Stemshaug Maraton     - (8 )
Sum   4293 (3842&)

(*) Ultraløp med registrerte maratontider
(&) 2010 tall korrigert for deltagelse i ultraløp (+55)

Kommentarer:
Deltagelsen utgjør en økning på 11.7 % i forhold 2010. Økningen skyldes for en stor del Midnight Sun Marathon og Nordmarka Skogsmaraton hvor deltagelsen økte med hele 65.1 % og 15.4 % respektive. Oslo Maraton hadde derimot bare en mindre økning i deltagelsen i fjor. Det var i fjor fem løp med fler enn 100 deltagere mot tre i 2010.