Nå når oktoberregnskapet er klart, kan vi slå fast at vi faktisk har klart oss ganske godt så langt i koronakrisa. Da myndighetene stengte ned i mars, og innførte forbud og seinere store begrensninger på idrettsarrangementer, rammet dette oss i Kondis med en gang ved at annonseinntektene stoppet opp. 

Kondis lever av annonse- og medlemsinntekter alene. Vi får ingen offentlig støtte utover en delvis kompensasjon av våre momskostnader. Når så arrangørene av idrettsarrangementer ikke lenger fikk arrangere, eller ikke visste når de kunne få arrangere, kunne de heller ikke annonsere for sine arrangementer. Selv om arrangører får svært lave priser på sine annonser hos oss i Kondis, merket vi likevel raskt da så mange kundebestillinger uteble. Videre var det også flere kommersielle annonsører som ble usikre på framtida og som sparte kostnader ved å redusere annonseringen. Hittil i år har Kondis hatt 800.000 kroner i lavere annonseomsetning enn på samme tid i fjor. 

Myndighetene var raskt ute med støtteordninger til idretten, kulturlivet og bedrifter som ble rammet. Kondis falt utenfor alle disse ordningene.

Vi var også bekymret for at vi kom til å få problemer med å få nye medlemmer ettersom vi ikke lenger kunne reise rundt på arrangementer og verve medlemmer blant deltakerne der. Rundt årsskiftet hvert år er det hovedforfall på medlemskontingenten. Da er det en del som velger å enten ta en pause i medlemskapet eller å si opp. Dersom ikke medlemsinntektene skal gå ned fra år til år, må vi derfor ha en aktiv strategi for å hele tida hente inn nye medlemmer. Vi var svært bekymret for at medlemstallet skulle gå ned nå når vi ikke lenger kunne møte folk på idrettsarrangementer.

Oslos Bratteste 2014
Aktiv verver: Oddvar Røsten har i mange år vært en aktiv verver for Kondis på arrangementer. (Foto: Stian Schløsser Møller)

 

Vi har vært svært ærlige mot dere lesere og Kondisvenner om hvordan vi har hatt det i denne tida. For første gang har vi våget å gå ut å be om pengegaver og støtte i form av medlemskap. Vi er helt overveldet over responsen. Per oktober har vi fått inn 120.000 kroner i gaver!!!! Og medlemstallet er ikke bare opprettholdt, vi er faktisk iferd med å gå mot en vekst i medlemstallet for første gang på mange år. Ved årsskiftet hadde vi 11.003 medlemmer. Per 30. oktober hadde vi passert 11.200 medlemmer og det er fortsatt to måneder igjen av året. 

F v. Katinka Yri, Lise Wirstad Dynna og Åge Lindahl under Kondisløpets 10 km september 2020 gjennomført av Kondistreninga Harestua
Kondisløpet: Flere av Kondistreningene har arrangert egne Kondisløp rundt i landet. Her fra da Kondistreninga Harestua arrangerte 10-kilometersløpet i september i år. F v. Katinka Yri, Lise Wirstad Dynna og Åge Lindahl fikk til og med hjemmelagde startnummer før start. (Foto: Anne Woldmo)

 

I tillegg har mange støttet oss ved å delta i Kondisløpet. Dette virtuelle løpet ble etablert for å gi oss et ekstra bein å stå på i en vanskelig tid. I tillegg til å gi inntekter til Kondis, har vi også sett at Kondisløpet har vært med på å bygge et miljø for Kondis lokalt rundt i landet. Venner har løpt sammen og Kondistreningene våre har skapt ekstra blest rundt løpet ved å legge en deltakelse inn i en eller flere av Kondistreningene. 

Alle disse bidragene fra dere – enten det har vært i form av medlemskap, gaver eller deltakelse i Kondisløpet – i tillegg til noen beinharde prioriteringer på kostnadssida, har ført til at Kondis som organisasjon kan se seg tilbake og si at vi har klart oss greit så langt. Faren er imidlertid ikke over. For hver måned som går ser vi at det blir et stadig større avvik mellom årets annonseinntekter og det vi har hatt av inntekter tidligere år. Vi er derfor svært avhengig av at vi er attraktive for dere som er medlemmer slik at dere har lyst til å fortsette å støtte oss med deres medlemskap, og at dere som har mulighet til det kan vippse oss en gave. Selv det minste hjelper.

Videre må vi fortsatt se etter områder å spare penger på. Det beste her er å finne innsparingsområder som dere medlemmer ikke blir berørt av. Vi har derfor hatt flere runder med reforhandlinger med våre samarbeidspartnere. Dette har gitt oss besparelser som også vil få virkning i tida framover. I tillegg har vi halvert våre kontorarealer og på den måten også halvert våre husleiekostnader.  

Tusen takk alle sammen for deres bidrag i en svært vanskelig tid! Vi håper dere også blir med oss inn i 2021, og at vi etter hvert vil få god kontroll på pandemien og en normalisering av økonomien. 

Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957