Den Internasjonale Olympiske Komite (IOC) var lenge klare på at de ikke kom til å utsette årets OL som etter planen skulle arrangeres i Tokyo i månedsskiftet juli/august.

Stadig flere land meldte derimot om at de ikke kom til å sende utøvere til mesterskapet på grunn av koronaviruset og dermed fare for menneskers liv og helse. Blant disse fant vi også Norges Idrettsforbund som oppfordret IOC til å utsette OL til korona-pandemien var over. Også lederen i det internasjonale friidrettsforbunet, Sebastian Coe, skrev i et brev til IOC at han mente det verken var mulig eller ønskelig å arrangere OL i år. 

Krisemøte tirsdag formiddag
Søndag 22. mars lovet IOC å innen fire uker ta en avgjørelse på om OL skulle utsettes, men allerede i dag kom altså avgjørelsen etter et krisemøte mellom IOC-president Thomas Bach og Japans statsminister Shinzo Abe. I en pressemelding fra IOC etter møtet står det at det nå er enigheter om å utsette OL, men da ikke senere enn til sommeren 2021. Utsettelsen gjøres for å ivareta helsa til utøverne, alle som er involvert i de olympiske lekene og samfunnet generelt. Det står for øvrig at lekene fremdeles vil bli omtalt som OL 2020 - selv om det nå altså blir avviklet i 2021. 

Og dette var vel strengt talt den eneste fornuftige avgjørelse, for man kan jo spørre seg hva slags OL det hadde blitt når stadig flere nasjoner meldte om at de ikke kom til å delta. 

Frykten for doping
Et annet aspekt, foruten den helsemessige faren ved å arrangere et så stort mesterskap mens korona-pandemien pågår, er frykten for at et OL i år ville blitt et mesterskap med unormalt mye doping. Dette fordi flere landegrenser i lengre perioder har vært stengt. Dermed har det heller ikke vært mulig å gjennomføre uanmeldte dopingkontroller. Lukkede landegrenser ville brakt oss 40 år tilbake i tid hva dopingkontroller gjelder, og faren for et mesterskap med mye doping ville dermed vært stor. 

Japans statsminister, Shinzo Abe, har tidligere uttalt at det var uaktuelt å avlyse mesterskapet, men at en utsettelse lå i kortene dersom det ikke var mulig å arrangere et fullverdig OL nå i sommer. For Japan sin del er den offisielle prislappen på OL på 12,6 milliarder dollar. Men ifølge en rapport fra Japans parallell til Riksrevisjonen i desember i fjor, så vil i virkeligheten lekene bli over dobbelt så dyre. Når OL nå utsettes, så blir prisen enda høyere. Og dette kommer i tillegg til alle de andre kostnadene korona-pandemien har medført. 

Dette er for øvrig første gang i moderne tid at OL har blitt utsatt. Lekene ble i 1916, 1940 og 1944 avlyst på grunn av verdenskriger, men har altså aldri tildigere blitt utsatt