Som en av de som flere ganger i livet har vært såkalt støttemedlem på et treningssenter, hilser jeg dette prosjektet hjertelig velkommen!

En eller annen form for styrketrening tror jeg er viktig for å møte alderdommen når kroppen svekkes og spesielt for alle oss som har en stillesittende jobb. Så kan dette prosjektet munne ut i tiltak som gjør at jeg og andre kan bli et ordentlig medlem på et treningssenter, og ikke bare et støttemedlem, tror jeg det kan bedre folkehelsa.

Prosjektets målsetting
Det en ønsker å oppnå med prosjektet er å skaffe seg kunnskap om hva som motiverer, barrierer og medvirkende årsaker til  at så mange slutter å trene etter relativt  kort tid. Målet er å komme frem til nye tiltak som kan hjelpe flere til å opprettholde et aktivt liv.

Bli med på forskningprosjektet
Nå vil altså forskere på NIH finne ut av den veldig frafallsprosenten. Deltakerene i prosjektet hentes fra SATS ELIXIA-sentre i Oslo, og det er snakk om nye medlemmer som ikke har vært aktive i minst seks måneder før innmeldingen.

Deltakerne vil bli testet i maksimal styrke, muskulær utholdenhet og maksimalt oksygenopptak tre ganger i løpet av påfølgende 12 månedene. I tillegg til de fysiologiske målingene, skal deltakerne fylle ut spørreskjema for gi innsikt i psykologiske faktorer. Prosjektet ønsker å se hvor stor betydning sosiale omgivelser har for aktivitetsmengden. Det kan være hvorvidt deltakerne har en aktiv familie og venner, i hvor stor grad det snakkes om trening og hvilken status og plass fysisk aktivitet har i deltakernes dagligliv.

Les hele artikkelen på NIH sine sider hvor du også kan ta kontakt for å bli med i prosjektet..