Enkelte ganger er det en logo for et arrangement eller en klubb som vi bruker i ingressen. Det dumme er at mange logoer ikke er kvadratiske slik som Tour de Ottestad her.

 Logoer som ikke er  kvadratiske vil etterlate seg mye luft under og det ser ikke så pent ut. Men det finnes en løsning som er bedre som vi skal se nedenfor.


  I motsetning til et bilde en kan krympe eller ta et utklipp fra er det ikke mye bildebehandling en kan gjøre med en logo.
 Det en kan gjøre  imidlertid er å endre på "rammen" bildet ligger i , eller som det heter i Photoshop: "canvas".
 Da kan en få til et ingressbilde hvor logoen kommer mere midt på og det ser straks bedre ut.

 Her er oppskriften på hvordan en gjør det:
Gå på Image i Photoshop.
Velg Canvas Size.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skjermvinduet en får  når en har valgt Canvas Size. (ofte får i en det oppgitt i "cm", men da er det bare å velge "pixels" i nedtrekksmenyen.


Pass på at "Relative" ikke er huket av og velg så samme bredde og høyde. 


 Her har vi det opprinnelige logobildet til venstre og det nye til høyre som gjør at en kan få et logobilde som tar seg bedre ut.
 

Tilbake til hovedmenyen i veiledninger i publisering på CutomPublish.