Mange mennesker bruker "nærmarka" på Tårnåsen/Bjørndal/Taraldrud. De mener at de vil miste nærområdet sitt i fremtiden ved at Politiets nasjonale beredskapssenter  er planlagt her
Med aksjonen "Stopp Støyen" og løpet Grønliåsen rundt / Stopp støyen-løpet ønsker de å sette fokuset på saken, som allerede har fått en rekke presseoppslag.

Løpet koster kun kr.100 og en kan løpe eller gå 10 eller 2 km, alternativt sykle en runde på 16,5 km. 
Løpet arrangeres av Stopp støyen-gruppa i Oppegård, og av Kristin Rosebø


I  "Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune"  
kan vi lese: Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale beredskapsressursene og at videre forprosjektering av beredskapssenteret skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune. Regjeringen har også bestemt at planlegging av beredskapssenteret skal skje med utarbeidelse av statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet.

Der er bakgrunnen for at 
FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole og Bjørndal Boligsammenslutning har tatt initiativet til  aksjonen "Stopp Støyen". Vi vil ikke at skuddsalver fra det nye beredskapssenteret skal prege friminuttene i skolegården. Vi ønsker at de aller minste barna fortsatt skal kunne sove i vogna utendørs, uten å bli vekket av sjokkgranater, og at de svært populære turområdene i nærheten fortsatt skal innby til rekreasjon.

2000 barn vil bli direkte berørt. Vi engasjerer oss for dem – og håper du blir med å tale deres sak.

Våre krav er enkle: Vi er for beredskapssenter på Taraldrud, men mot støy. Skytebaner må bygges inn, og helikoptertjenesten må flyttes til Rygge.

Les mer om saken på www.stoppsoyen.no
Meld deg på her.