Fristen for å bestille utmerkelsene "5 maraton på norsk jord" og "Ultraløpsfatet" er satt til 28. februar. 

Det gjelder

  • plaketten for 5 maraton (inkl årsskilt 2016)
  • årsskilt 2016 
  • fatet for 3 ultraløp (inkl årsskilt 2016)

Disse utmerkelsene er gratis og forusetter Kondis-medlemskap. 

Bestilling skjer via Kondisbutikken: www.kondisbutikken.no


 

Plakett for 5 maraton på norsk jord

Utmerkelsen gjelder for kalenderåret og kan tas hvert år. Første året får du plaketten og årsmerke, de neste 15 årene får du årsmerke som festes på samme plakett.
Alle terminfestede maratonløp teller med til utmerkelsen. Ultraløp teller bare hvis det er offisiell tidtaking ved maraton og egen resultatliste settes opp for maratonpassering. Etter bestemte regler kan også approberte funksjonærløp telle med, men ingen private maratonløp.
 
Bestillingsfrist 28. februar hvert år (plakett inkl årstallskilt 2016) sendes ut samlet etter fristens utløp. Det må påregnes noe leveringstid på ny plakett pga klargjøring/gravering av navn.

Årstallskilt 2016 (til de som har plakett fra tidligere) sendes ut fortløpende.Kristin Husby har allerede fått sitt årstallmerke for 5påNorsk i 2016, det skjedde på Maratonklubbens nyttårsfest i Bergen. På bildet løper hun Bergen Skogsmaraton, som hun vant (foto: Oddny Ringheim).


ULTRAfatet

Løp minst tre norske ultraløp på en sesong og motta en gratis utmerkelse. Utmerkelsen «Ultraløpsfatet» gjelder for kalenderåret og kan tas hvert år. (Erstatter den tidligere utmerkelsen «HYTTEPLANken»). Alle terminfestede norske ultraløp teller med til utmerkelsene. Første året får du plaketten og årsmerke, de neste 15 årene får du årsmerke som festes på samme fatet.
 
Bestillingsfrist 28. februar hvert år (plakett inkl årstallskilt 2016) sendes ut samlet etter fristens utløp. Det må påregnes noe leveringstid på nytt fat pga klargjøring/innbrenning av navn.

Årstallskilt 2017 og senere (til de som har plakett fra tidligere) sendes ut fortløpende.


trippel-supermann_D5N0720.jpgSupermann i OsloTrippelen: Morten Haukeland fra Råholt har allerede bestilt både "5 maraton på norsk jord" og "ULTRAfatet". 2016 var første sesongen han kvalifiserte til disse utmerkelsene (foto: Bjørn Johannessen).


HYTTEPLANken
Hvert år siden 2007 har Kondis hatt en utmerkelse for de som løper minst tre terminfestede norske ultraløp i samme sesong. Det var først tre år med separate utmerkelser og i årene 2010-2015 en "byggekloss"-variant. Sponsor for denne utmerkelsen har vært Hytteplan AS.

Nå som Kondis på egenhånd skal stå for denne utmerkelsen har vi valgt samme prinsipp som for "5 maratonløp på norsk jord", det vil si en utmerkelse som påsettes årstallskilt i x antall år før man får evt ny utmerkelse.